10 oktober 2019

6 vragen aan Mona Keijzer

In haar gastcolumn voor brancheorganisatie INretail geeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat antwoord op zes vragen. Het thema retail in transitie staat centraal, dan kan aandacht voor de rol van de Retailagenda uiteraard niet ontbreken.

Was er een moment waarop de staatssecretaris dacht, dit kan de traditionele retail nooit meer alleen bolwerken, hier heeft de overheid een taak te verrichten?

Een paar weken geleden ontving ik een mailtje van Jan Meerman met de vraag of ik zijn column een keer wilde overnemen. Het onderwerp had hij al in gedachten: de retail transitie. Of ik tijd had om een paar vragen te beantwoorden over dit onderwerp.
Met veel plezier. Laat ik beginnen met de eerste vraag.
Henk Kamp, de vorige minister van Economische Zaken en Klimaat, zag dat er voor de retail hulp nodig was om antwoorden te vinden op alle ontwikkelingen in de sector. De oplopende winkelleegstand was een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid in steden en dorpen. Onoplosbaar voor een partij alleen. Zo is de Retailagenda ontstaan. Een samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincies, vastgoedondernemers en retailvertegenwoordigers om winkelgebieden aan te pakken. Die aanpak heb ik doorgezet.

Zijn er al concrete resultaten geboekt?

Iedere gemeente doet het op zijn manier, maar in veel gemeentes zien we retail en de ontwikkeling van binnensteden hoger op de agenda komen. Neem Hilversum. Daar bepalen alle stakeholders hoe een compactere binnenstad eruit moet zien. Of Veendam, waar ze langdurige leegstand aanpakken door het bestemmingsplan aan te passen en winkels voor woonruimte in te ruilen. In Meppel geven ze bijvoorbeeld subsidies om de transformatie te bevorderen. En binnen de Retailagenda leren gemeenten van elkaars aanpak.

Retailers worden ook ondersteund in de digitalisering. Heeft u voorbeelden van ondernemers die door ondersteuning van de overheid digitale meters hebben gemaakt?

Lees het antwoord op deze en meer vragen op de website van Inretail

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.