1. Inventarisatie plancapaciteit

Inhoud handreiking:
Startpagina, 1. Inventarisatie plancapaciteit, 2. Beleidsborging, 3. Juridische borging saneren plancapaciteit

 

Dit onderdeel geeft antwoord op de volgende vragen:

Wat is harde plancapaciteit detailhandel?

 

Harde plancapaciteit

Harde plancapaciteit zijn de directe vestigingsmogelijkheden voor detailhandel die zijn vastgelegd in een juridisch bindend planologisch kader:

1.   Benutte (harde) plancapaciteit

Een locatie (gebouw en omliggende gronden) die in gebruik is voor detailhandel en volgens het bestemmingsplan ook zo mag worden gebruikt.

2. Onbenutte (harde) plancapaciteit:

Een locatie met vestigingsmogelijkheden voor detailhandel die niet worden gebruikt als detailhandel (leegstand of ander gebruik). Voorbeeld: een voormalig winkelpand dat is getransformeerd tot woning. De bestemming kan dan nog steeds detailhandel zijn, terwijl de locatie niet meer als zodanig wordt gebruikt.

Waar ligt deze plancapaciteit?

1. Analyse van bestemmingen

Welke plannen worden meegenomen in de inventarisatie?

Welke bestemmingen worden meegenomen in de inventarisatie?

De directe mogelijkheden voor detailhandel binnen de bestemmingen gericht op detailhandel:

De mogelijkheden voor detailhandel binnen bestemmingen niet direct gericht op detailhandel:

Binnen deze bestemmingen kan detailhandel mogelijk zijn gemaakt in een bepaalde omvang of op een bepaalde locatie (via een aanduiding). Binnen de bestemming bedrijven kan (bepaalde vormen) van detailhandel mogelijk zijn gemaakt via de bedrijvenlijst.

 2. Analyse verleende omgevingsvergunningen

Er kunnen omgevingsvergunningen zijn verleend voor het afwijken van een bestemmingsplan, waarbij detailhandel mogelijk wordt gemaakt:

De verleende/onherroepelijke omgevingsvergunningen moeten formeel op ruimtelijke plannen zijn gepubliceerd. In de praktijk wordt dit weinig gedaan. Om inzicht te krijgen in de omvang van de plancapaciteit van de verleende omgevingsvergunningen, zal derhalve een separate analyse van de verleende omgevingsvergunningen moeten worden gemaakt.

3 Analyse van ‘witte vlekken’

In een beperkt aantal gebieden in Nederland geldt geen bestemmingsplan. Deze gebieden worden aangemerkt als ‘witte vlek’. In deze gebieden zijn in principe alle functies/activiteiten mogelijk, dus ook detailhandel. Om deze reden vormen deze gebieden ook (theoretisch) plancapaciteit. De omvang van de plancapaciteit binnen de witte vlekken kan niet via het bestemmingsplan worden bepaald. Een indicatie van de omvang van de theoretische plancapaciteit in ‘witte vlekken’ vormt het ‘logische’ laadvermogen (mogelijke bebouwing-rekening houdend met de benodigde ruimte voor wegen en parkeren) is van de locatie waar die witte vlek betrekking op heeft als het gaat om een invulling met detailhandel.

Wat wordt niet meegenomen met de inventarisatie?

Zachte plancapaciteit

Vestigingsmogelijkheden voor detailhandel die zijn beschreven in beleid, maar niet zijn vastgelegd in een juridisch bindend planologisch kader zoals een bestemmingsplan. Het betreft onder andere:

Klik hier voor meet- en weetafspraken

Lees meer:

1. Inventarisatie plancapaciteit
2. Beleidsborging
3. Juridische borging saneren plancapaciteit

Meld je aan en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Ons Retailland

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.