19 april 2017

Platform31 zoekt deelnemers voor projecten

Platform31 (partner van de Retailagenda) start de komende tijd met meerdere nieuwe projecten in het programma Vitale binnensteden met thema’s als binnenstadssamenwerking, specialisering en regionalisering van binnensteden en de smart binnenstad.  Zowel publieke als private partijen kunnen deelnemen. Bekijk hier de brochure met alle informatie.

 Cursus samenwerken in de binnenstad
Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal om binnenstedenvitaal te houden. Onder invloed van snelle economische en technologische veranderingen kunnen partijen zelfstandig het verschil niet maken. Maar hoe moet dat, effectief samenwerken? Tijdens deze vierdaagse cursus Samenwerken in de binnenstad worden binnenstadsprofessionals op weg geholpen.
Meer informatie

Praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden
De pilot over Verlichte regels winkelgebieden die in het kader van de Retailagenda is gehouden krijgt een vervolg. Hoe kun je ruimte creëer voor innovatief ondernemerschap als je de kans krijgt om de regelgeving te verbeteren? Met de praktijkaanpak van Platform31 gaan deelnemers hiermee aan de slag.
Meer informatie

Concept binnenstad 2017
Het innovatieve ‘Concept binnenstad 2017’  is een co-creatieve conceptontwikkelingsaanpak gericht op innovatie voor de binnenstad, leren van elkaar en sectoroverstijgend teamwork. Meedoen aan Concept binnenstad 2017 levert nieuwe inzichten en vaardigheden op om in de eigen binnenstad mee aan de slag te gaan. Er wordt gekeken naar meer fundamentele transformaties, innovaties en trends in binnensteden, op de korte én op de middellange en langere termijn. Zo is er aandacht voor nieuwe vormen van mobiliteit, nieuwe woon-, werk-, zorg-, horeca- en verblijfsconcepten, verdichting, verduurzaming, allerlei smart-toepassingen en vergrijzing.
Meer informatie

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.