30 september 2019

Succesfactoren voor een geslaagd loyaliteitsprogramma

Een loyaliteitsprogramma kan de binding met de binnenstad of winkelgebied te vergroten. Via het retailinnovatielab “Loyaliteit” wil de Retailagenda inzicht krijgen in het hoe, wat en waarom van dergelijke loyaliteitsprogramma’s. Gouda, Woerden, Roosendaal en Arnhem zijn in maart gestart met het lab. Projectleiders Jan-Willem Janssen en Jeroen de Wever vertellen een half jaar na de aftrap over de ontwikkelingen.

Steeds vaker starten lokale stakeholders (gemeente, ondernemers, centrummanagement en vastgoed) een loyaliteitsprogramma om de binding met de binnenstad of winkelgebied te vergroten. En om zo de bezoekfrequentie, verblijfsduur, omzet en bezoekerstevredenheid in het betreffende gebied te vergroten. Jan-Willem Janssen (Shift Advisor) en Jeroen de Wever (Merkle) zijn de projectleiders van het retailinnovatielab “Loyaliteit” en begeleiden de deelnemers. Zij zijn ervan overtuigd dat een goed uitgewerkt loyaliteitsprogramma dat breed gedragen wordt door alle lokale stakeholders een cruciale rol kan spelen in het realiseren van aantrekkelijke, toekomstbestendige winkelgebieden. Janssen schetst een beeld van de praktijk: “Er zijn veel aanbieders van loyaliteitssystemen die hoofdzakelijk vanuit de technologische mogelijkheden van hun systeem redeneren. Daardoor zijn ze onvoldoende in staat om hun systeem een passend onderdeel te laten zijn van een loyaliteitsprogramma dat bij het betreffende winkelgebied past.”
In maart 2019 is daarom eerst begonnen om voor alle deelnemende gemeenten vast te stellen wat voor loyaliteitsprogramma het beste bij hen past. De Wever: “Uitgangspunt hierbij is dat volgens ons een loyaliteitsprogramma op gebiedsniveau afwijkt van een loyaliteitsprogramma op winkel- of ketenniveau.”.

Gebiedsniveau

Belangrijke onderdelen van een loyaliteitsprogramma op gebiedsniveau zijn volgens Janssen en De Wever:

Fase deelnemers

Gewapend met deze uitgangspunten worden de loyaliteitsprogramma’s voor Roosendaal en Arnhem opgezet en uitgewerkt. Na de eerste fase heeft Gouda geconcludeerd dat de focus eerst moet liggen op de organisatie van de binnenstad, alvorens met het thema loyaliteit verder te gaan. Voor Woerden geldt dat zij zich eerst gaan richten op het uitwerken van de sociale meerwaarde. Zodra dit is afgerond gaat Woerden kijken of ze de resultaten hiervan kunnen toepassen in een loyaliteitsprogramma.
Lees hier per gemeente meer over hun doelstellingen, uitdagingen en status op dit moment.
Ter aanvulling op de bevindingen uit de het lab wordt een analyse gemaakt van bestaande loyaliteitsprogramma’s. Deze uitkomsten zullen straks ook breed worden gedeeld.

Meer informatie over de retailinnovatielabs
Tessa Vosjan, projectleider Kenniscreatie & innovatie
tessa.vosjan@retailland.nl
06 53 37 56 01

De retaillinnovatielabs van de Retailagenda worden georganiseerd in samenwerking met platform De Nieuwe Winkelstraat.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.