4 oktober 2017

Beverwijk en Eindhoven nieuwe Living Labs

Beverwijk, Eindhoven en de Kamer van Koophandel hebben op 28 september 2017 de Retail Innovatie Agenda getekend. Ze onderstrepen daarmee het belang van landelijke samenwerking en kennisdeling op het gebied van innovatie in de retail.

Beide gemeenten zijn actief op het gebied van innovatie:  Eindhoven verzamelt data en zet deze in om winkelgebieden te monitoren, Beverwijk heeft een online platform ontwikkeld dat pandeigenaren en potentiële huurders aan elkaar koppelt. Door aan te haken bij de Retail Innovatie agenda kan kennis en ervaring worden gedeeld.
In zogenaamde Living Labs kan in de praktijk wordt getest wat in een winkelomgeving wel of niet werkt. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van nieuwe retailconcepten en businessmodellen, maar ook aan het verbeteren van ICT, online vindbaarheid en marketing. Door intensief samen te werken en kennis te delen, kan de retail op hoog niveau worden gebracht en gehouden.

Over de Retail Innovatie Agenda
De Retail Innovatie Agenda is een landelijk initiatief van gemeenten, provincies, brancheorganisaties en private partijen en is de 21ste afspraak in de Retail Agenda. Het doel is lokaal ontwikkelen en landelijk opschalen van nieuwe oplossingen voor retailvraagstukken. Het motto is ‘leren door te doen’. De Retail Innovatie Agenda is een unieke interdisciplinaire samenwerking op lokaal én landelijk niveau. Kijk hier voor meer informatie.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.