Routekaart “Bestuurlijke regionale samenwerking detailhandel”

De consument die op stap gaat om te winkelen of een dagje uit plant om een leuke plaats te bezoeken, houdt geen rekening met gemeente- of provinciegrenzen. Daarom is het van belang dat er op regionaal niveau afstemming plaatsvindt over toekomstbestendig detailhandelsbeleid. Om die reden heeft de Retailagenda de afgelopen jaren sterk ingezet op het thema regionale afstemmingDit heeft onder meer geleid tot het opstellen van een praktisch routekaart voor bestuurlijke regionale samenwerking die in november 2019 is gepresenteerd.

Routekaart bestuurlijke regionale samenwerking

De Retailagenda vindt het van belang om inzichtelijk te maken hoe en waarom regionale afstemming voor de retail zo belangrijk is. Ondertussen zijn veel regio’s in dit kader inmiddels in actie gekomen. Het levert interessante tips & tricks op het gebied van bestuurlijke regionale samenwerking voor detailhandel. Deze zijn in opdracht van de Retailagenda en provincies door Stec Groep in kaart gebracht. Aan dit traject hebben deelgenomen: Parkstad Limburg, regio IJmond, regio Oost-Groningen, Leidse regio, de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en A12 Corridor.

6 Fases

Aan de hand van interviews en een intervisiesessie met de zes regio’s is een routekaart met zes fasen opgesteld. Deze routekaart beschrijft per fase de belangrijkste randvoorwaarden, valkuilen en nuttige tips bij bestuurlijke samenwerking voor detailhandel. Klik op onderstaande afbeelding om daarna per fase alle randvoorwaarden, valkuilen en nuttige tips te kunnen bekijken. Of klik direct op een van de onderstaande links voor uitgebreide informatie  over de verschillende fases:


Fase 1: Detailandel op de regionale agenda
Fase 2: Proces inrichten en opgave aanscherpen
Fase 3: Afwegen van keuzeshttps://retailland.nl/routekaart-fase-1/
Fase 4: Komen tot regionale afspraken
Fase 5: Uitvoering van regionale afspraken
Fase 6:Evaluatie en bijsturing

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.