Routekaart fase 4

Terug naar de startpagina

Routekaart bestuurlijke samenwerking detailhandel
Fase 4: Komen tot regionale afspraken

Randvoorwaarden Voorbeelden
Is de mindset gericht op samenwerking?
 • Het belang van regionale afspraken op het thema detailhandel is prioriteit bij bestuurders.
 • Er is sprake van een open discussie over lokale en regionale belangen.
Is de ambtelijke ondersteuning op orde?
 • Bestuurlijke overleggen worden gedegen voorbereid.
 • Technische discussies worden vermeden aan de bestuurlijke tafel, er is een ambtelijk team beschikbaar om technische vragen te onderzoeken.
In hoeverre zijn gemeenteraden betrokken?
 • Er vinden participatiesessies plaats voor de diverse gemeenteraden (informatie- en discussieavonden).
 • Via raadbrieven wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de voortgang.
Is de bestuurlijke continuïteit geborgd?
 • De doelen van en wens tot regionale afspraken zijn tussentijds vastgelegd, zodat bij een nieuwe collegevorming het proces niet gefrustreerd wordt.
Zijn de regionale afspraken uit te leggen aan de gemeenteraden?
 • Uitgangspunt: regionale samenwerking kent geen verliezers.
 • Het gezamenlijk belang staat voorop.
 • Iedereen is naar rato van belang, bereid een stap terug te doen.
 • Men is bereid om potentiële ‘verliezers’ te compenseren.

Valkuilen

Tips

Aanvullende informatie

Lees hier het artikel in ROM-magazine over de afspraken die gemeente IJmond heeft gemaakt. Hier komen onder andere  het regionale kader en de lokale uitwerking aan bod.

Door naar de ander fases

Fase 1: Detailhandel op de regionale agenda
Fase 2: Proces inrichten en opgave aanscherpen
Fase 3: Afwegen van keuzes
Fase 5: Uitvoering van regionale afspraken
Fase 6: Evaluatie en bijsturing

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.