Routekaart fase 6

Terug naar de startpagina

Routekaart bestuurlijke samenwerking detailhandel
Fase 6: Evaluatie en bijsturing

Randvoorwaarden Voorbeelden
Blijft de sense of urgency overeind?
  • Via jaarlijkse rapportages wordt aangegeven hoe de detailhandel zich in de regio ontwikkelt.
  • Het uitvoeringsprogramma is meerjarig, inclusief acties en financiën.
Wordt er gemonitord?
  • De geformuleerde doelen en bijbehorende uitvoering worden jaarlijks gemonitord.
  • Jaarlijkse thermometer in de markt (leegstand, aanbod, omzet).
Is er ruimte voor bijsturing?
  • Er is een opdracht tot evaluatie meegegeven door de bestuurders.
  • Onder zorgvuldig geborgde voorwaarden is maatwerk mogelijk.

Valkuilen

Tips

Door naar de ander fases

Fase 1: Detailhandel op de regionale agenda
Fase 2: Proces inrichten en opgave aanscherpen
Fase 3: Afwegen van keuzes
Fase 4: Komen tot regionale afspraken
Fase 5: Uitvoering van regionale afspraken

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.