Webinarprogramma retailinnovatielabs 2020

Retailagenda presenteert in 7 webinars het resultaat van de retailinnovatielabs.

Onder het motto learning by doing heeft de Retailagenda de afgelopen jaren een aantal retailinnovatielabs opgezet om in de praktijk te kunnen experimenteren met vraagstukken die spelen in de retail. De living labs hebben als doel om alle opgedane kennis en praktijkervaring breed te dele met gemeenten, retailers, vastgoedpartijen en andere professionals die zijn betrokken bij de ontwikkeling van binnensteden en winkelgebieden.
In 2020 heeft de Retailagenda een reeks webinars georganiseerd rond onderwerpen zoals loyaltyprogramma’s, sociale meerwaarde en online lokale platforms, inventief ondernemerschap, circulaire retail en robots in de retail. De webinars, inclusief informatieve video’s zijn hier terug te kijken en bijbehorende publicaties te downloaden.

De labs zijn opgezet en begeleid door de Retailagenda in samenwerking met DNWS en Future-Proof Retail

Terugblik webinars 2020/2021

Wat kan een loyaliteitsprogramma betekenen voor winkelgebieden?

Datum: 7 september
Uit onderzoek blijkt dat consumenten steeds vaker dicht(er) bij huis willen winkelen. Daar ligt een kans voor winkelgebieden en ondernemers om inwoners aan zich te binden, zodat bestedingen, herhaalbezoek en verblijfsduur zullen stijgen. In het retailinnovatielab Loyaliteit is onderzocht hoe loyaliteitsprogramma’s de gunfactor van de bezoeker kunnen vergroten. Daarnaast hebben ondernemers geëxperimenteerd met een collectief loyaliteitsprogramma. Aan de hand van de ervaring die is opgedaan in het Hypelab (Future-Proof Retail) en gemeente Nootdorp wordt besproken wat de succesfactoren zijn en wat er bij het opzetten van een loyaliteitsprogramma komt kijken. Lees meer
Tafelgasten: Jeroen de Wever, Jacqueline Arnoldy, Debby Leenen, Peter Hoogerwerf.
Aangeboden door de Retailagenda, DNWS en Future-Proof Retail/Hypelab

Terugkijken kan hier
Bekijk hier de video
Download de publicatie “Stappenplan loyaliteitsprogramma voor winkelgebieden”

Samen werken aan succesvol ondernemerschap

Datum: 21 september
Op maandag 21 september organiseert de Retailagenda i.s.m. Future-Proof Retail een webinar over (lokaal) ondernemerschap. In tijden van crisis is het essentieel om je snel aan veranderingen te kunnen aanpassen. Dit vergt flexibiliteit, inventiviteit en bepaalde talenten en vaardigheden. Hoe wendbaar ben je? Wat zijn jouw talenten en sluiten deze aan bij de gekozen aanpak en verdienmodel? Wanneer je deelneemt aan een retaillab kun je leren van collega’s, experts en studenten. Zo kun je elkaar naar een hoger plan tillen. In dit webinar wordt verteld hoe je daarin in slaagt. Lees meer
Tafelgasten: Ronald Visser (Opleidingsmanager Ondernemerschap & Retail Management), Carlissa Remmerswaal (Gemeente Den Haag/Retail), Arjen Elderson (Voorzitter Winkeliersvereniging Julianabaan, Voorburg), Heleen Geerts (Future-Proof Retail).
Aangeboden door de Retailagenda en Future-Proof Retail

Terugkijken kan hier
Bekijk hier de video

Informatie over retaillabs die je misschien ook interessant vindt:

Zo wordt een collectief online platform een succes

Datum: 19 oktober
Tijdens de intelligente lockdown schoten de gezamenlijke online platforms en websites van winkelgebieden massaal uit de grond. Online lokaal kopen is handig voor de consument, en zorgt voor binding met de lokale bewoners. Wie het slim aanpakt kan er met een gezamenlijk online platform voor zorgen dat een winkelgebied in trek blijft, en ondernemers (extra) omzet hebben. Maar samen online brengt ook vraagstukken met zich mee. Want voor welke online oplossing kies je? En hoe ga je als stad om met distributie en duurzaamheid en zorg je dat overlast en uitstoot worden beperkt? In dit webinar wordt de ervaring die is opgedaan in Groningen, Delden en Hilversum besproken en worden de plussen en de minnen van online lokale platform op een rij gezet.
Tafelgasten: Delden: Matthijs de Graaf – Shopforce, Hilversum: Renske Schriemer – voorzitter winkeliersvereniging De Gijsbrecht, Groningen: Erik Bos – voorzitter Winkeliersvereniging Groningen City Club, Groningen: Kim Hoetjes – ondernemer/eigenaar Wir War in Groningen.
Aangeboden door de Retailagenda en DNWS

Terugkijken kan hier
Bekijk hier de video.

Download hier de publicatie “Smart Distributie & Buy Local – leren van living labs”

Sociale meerwaarde maakt winkelgebieden aantrekkelijker  

Datum: 2 november
Het aantal fysieke winkels zal mede door de coronacrisis binnen een tot twee jaar afnemen. Om bestaansrecht te hebben moet een winkelgebied meer zijn dan een verzameling verkooppunten. Sociale meerwaarde is daarbij het sleutelwoord. Tijdens dit webinar komt aan bod hoe je collectief aan de branding van een winkelgebied kunt werken en hoe je je meer op de lokale klant kunt richten. Aan de hand van de cases Oss, Breda, Hilversum en Woerden laten we zien met welke acties je meteen aan de slag kunt gaan.
Tafelgasten: Oss: Colinda van der Putten – onderneemster/eigenaar MISCEAUP, Breda: Hildegard Assies – directeur Breda Marketing, Hilversum: Kjeld Vosjan -centrummanager Hilversum, Woerden: Marleen Trommelen – werkt voor ondernemersvereniging Stadshart Woerden
Aangeboden door de Retailagenda en DNWS

Terugkijken kan hier
Bekijk hier de video
Download hier de publicatie “Van groeten en ontmoeten naar verleiden en verblijden.

Robots veranderen de retail

Datum: 30 november
In allerlei sectoren worden steeds vaak robots ingezet. Ook in de retail winnen ze aan terrein. Robots zijn steeds beter in staat om specifieke taken voor de retailer uit te voeren. Denk aan het beheren van voorraad, het schoonmaken van de winkel, klanten verwelkomen, klanten van informatie voorzien, zorgen voor entertainment en het thuisbezorgen van aankopen. In de Hype Labs van Futureproof Retail is in winkels en winkelgebieden op uiteenlopende manieren geëxperimenteerd met robottechnologie. Hoe kunnen robots de retailpraktijk verbeteren en verder innoveren? En wat zijn de gevolgen voor de klant, de medewerker en de organisatie? In het webinar komen alle bevinden voorbij.
Tafelgasten: wethouder Bas Vollebregt – gemeente Delft, Chris van Veldhuizen – Manager TMO Bachelor Course at TMO Fashion Business School, Tibert Verhagen – associate professor E-business aan de Hogeschool van Amsterdam, Dominique Roos  – Customer Success Manager bij Welbo: Enhancing experiences with intelligent robots.
Aangeboden door de Retailagenda en Future-Proof Retail

Terugkijken kan hier
Bekijk hier de video

Met grote sprongen en kleine stappen naar een circulaire retail

Datum: 14 december

Door het coronavirus is het thema duurzaamheid wat op de achtergrond geraakt, maar het onderwerp is urgent en actueel. Het Rijk heeft bepaald dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair moet zijn. De retail is hierop geen uitzondering, maar hoe kunnen retailers de transitie maken naar een circulaire economie? In de gemeente Leeuwarden wordt al 1 jaar geëxperimenteerd met een living lab. Een heel winkelgebied is Circulair Kwartier en maakt stappen richting duurzaamheid. Welke stappen zijn dat, en wat zijn lessons learned? In dit webinar bespreken we welke praktische stappen ondernemers samen en met de sector kunnen zetten om op de toekomst voorbereid te zijn.Tafelgasten: Femke den Hartog (Inretail MVO-specialist), Frank Stiksma (Saxion Hogeschool en namens Retail Innovation Platform, Hayo Galema (Gemeente Leeuwarden), Annigje Roest (NHL Stenden).
Aangeboden door de Retailagenda en Future-Proof Retail

Terugkijken kan hier
Bekijk hier de video

Hoe start je in jouw gemeente een living lab?

Datum: 25 januari 2021
Een living lab is een praktische manier om innovaties in een centrum of winkelgebied samen met de betrokken partijen in het ‘echt’ te testen en te verbeteren. Denk dan aan het experimenten met loyalityprogramma’s, online lokale platforms, het opzetten van een merkstrategie of het vergroten van de sociale meerwaarde. Zo’n living lab moet dan wel goed worden opgezet en worden begeleid, maar hoe doe je dat? Deze moet dan wel goed worden opgezet en worden begeleid, maar hoe doe je dat?
De Retailagenda en Future-Proof Retail hebben de afgelopen jaren tal van living labs ontwikkeld en zo een duidelijk beeld gekregen van de wijze waarop je een living lab effectief kunt faciliteren. Wat werkt wel en wat werkt niet? En hoe zorg je voor de borging van behaalde resultaten? Tijdens dit webinar worden de belangrijkste learnings om zelf een lab te starten gedeeld. Deze staan ook in het nieuwe boek “Innoveren met Labs”, dat tijdens het webinar is gepresenteerd.
Tafelgasten: Leo Valk, Koen den Ouden, Anja Overdiek en Tessa Vosjan
Aangeboden door de Retailagenda, DNWS en Future-Proof Retail

Terugkijken kan hier 
Bekijk hier de video
Publicatie: Tijdens het webinar is het boek “Innoveren met labs, hoe doe je dat?” gepresenteerd, van Future-Proof Retail. Dit boek bevat o.a. een stappenplan om een living lab op te zetten. Het is te bestellen via managementboek.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.