Provincies

Provincies zijn verantwoordelijk voor een goed woon- en werkklimaat en regionale economische ontwikkeling. Hierbij spelen winkelgebieden een belangrijke rol. Om de regierol van de provincie te stimuleren, hebben alle provincies op 5 oktober 2016 een provinciale RetailDeals getekend.

Provincies adviseren gemeenten, zodat zij zelf de regie blijven voeren over het ruimtelijk-economisch detailhandelsbeleid. Dit draagt bij aan het beter functioneren van de winkelvastgoedmarkt, het terugbrengen van overaanbod en het voorkomen van leegstand.
Provincies schetsen in hun provinciale structuur- of detailhandelsvisie het toekomstbeeld voor de provincie. Daaruit volgen kaders die de ontwikkelingen in de regio bepalen. Daarbij zijn keuzes nodig. Welke gebieden hebben toekomst? En welke gebieden zijn kansarm en zullen moeten inkrimpen?

Die regionale opgave kan voor elk provincie verschillend kan zijn. Provincies kunnen bij deze vraagstukken een regierol vervullen en de samenwerking en afstemming in de regio faciliteren. Bijvoorbeeld door kennis te delen en betrokken partijen in de regio uit te dagen om met innovatieve oplossingen te komen. Het is van belang dat provincies hierbij naast gemeenten ook de vastgoed- en retailpartijen betrekken.
Provincies beschikken over een ruimtelijk ordeningsinstrumentarium (verordening, zienswijze, reactieve aanwijzing) dat kan dienen als krachtige stok achter de deur om tot een gewenste uitvoering van het beleid te komen.

Download hier de complete tekst van de provinciale RetailDeal.

Ondersteuning Retailagenda

De Retailagenda ondersteunt provincies met een RetailDeal op uiteenlopende wijze. De Retailagenda organiseert samen met provincies bijeenkomsten voor gemeenten, gaat in gesprek met bestuurders van de provincies, en helpt om tools en instrumenten te ontwikkelen die provincies helpen bij het vaststellen van hun visie, zoals eenduidige omzetkengetallen, uniforme definities winkeloppervlakten en koopstroomonderzoeken.

Klik op de afbeelding om de activiteiten van provincies op het gebied van regionale afstemming te bekijken. Klik dan op de naam van de provincie voor aanvullende informatie.

Meer informatie:
Kim Ruijs, projectleider Regionale afstemming
Kim.ruijs@retailland.nl
06 1860 9433

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.