Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van winkelgebieden

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, is het voor centrum- en winkelgebieden essentieel om versneld in beweging te komen met acties voor herstel voor de korte én lange termijn. Deze transitie kent meerdere fases. DNWS en de Retailagenda hebben een raamwerk ontwikkeld met per fase instrumenten om aan de slag te kunnen.

Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Het raakt alle burgers en alle sectoren. Ook centrum- en winkelgebieden worden hard getroffen door de coronacrisis. De actuele prognose is dat 20 tot 30% van de winkels binnen het jaar niet meer bestaat. Ook voor de horeca wordt een groeiende leegstand verwacht. Dat vraagt om snel en adequaat handelen om centrum- en winkelgebieden voor te bereiden op de toekomst.

Met dat doel hebben DNWS en de Retailagenda De ‘Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden’ ontwikkeld. Deze handreiking helpt gemeenten, centrummanagers en andere stakeholders in centrum- en winkelgebieden bij een succesvolle aanpak van de noodzakelijk transitie of transformatie.

Instrumenten voor vier fases

Deze handreiking helpt gemeenten, centrummanagers en andere stakeholders in centrum- en winkelgebieden bij een succesvolle aanpak van de noodzakelijk transitie of transformatie. De handreiking biedt instrumenten voor vier fases: crisis, pre-herstel, herstel en transitie/transformatie. Per fase is een overzicht gemaakt van praktische informatie waarmee direct aan de slag kan worden gegaan, zoals instrumenten, stappenplannen, handreikingen en checklists. Deze zijn in de vorm van compacte leaflets te downloaden, nu zo’n 30 totaal.

Uitbreiding & Oproep

Deze handreiking is een eerste aanzet om centrum- en winkelgebieden te ondersteunen en wordt komende tijd doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe handvaten. Ook andere sectoren die een rol spelen in het winkelgebied zoals horeca, kunst, cultuur en maatschappelijke voorzieningen worden hierbij betrokken. Partijen en professionals uit de sector die werken aan middelen om de transitie-opgave te ondersteunen, nodigen we van harte uit om hiervoor suggesties aan te dragen.

De ‘Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden’ met alle bijbehorende leaflets staat op Retai Insiders.

De handreiking is opgesteld door DNWS en de Retailagenda in samenwerking met NRW en Retailinsiders.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.