Handreiking ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’

Het wordt weer drukker in winkelstraten en winkelgebieden. Om het bezoek aan een winkelgebied veilig te laten verlopen, heeft de Retailagenda in samenwerking met haar partners de Handreiking ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’ opgesteld. Hierin staan richtlijnen om ondernemers, vastgoedexploitanten, handhavers en gemeenten te helpen om verantwoord bezoek aan winkelgebieden te bevorderen. Met een goede aanpak kan het winkelend publiek zich welkom en veilig voelen.

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, worden ook de winkelstraten weer drukker. Door de anderhalve meter afstand kan het snel te druk worden. In sommige gevallen werden gemeenten verrast door een toestroom aan bezoekers, met alle risico’s van dien. In plaats van het ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ is de oproep nu ‘vermijd drukte’. Winkels willen klanten graag weer verwelkomen, maar hoe passen wachtrijen in de winkelstraten? Hoe loop je van winkel naar winkel? Hoe kun je de drukte zo goed mogelijk spreiden?
Deze nieuwe fase  vraagt om nog meer verantwoordelijkheid en een goede samenwerking. Niet alleen van bezoekers, maar ook van ondernemers, vastgoedexploitanten, handhavers en gemeenten. Gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat de situatie in de winkelstaten en andere publieke plekken veilig en beheersbaar blijft.

De retailsector heeft daarom een gezamenlijke handreiking opgesteld met richtlijnen, regels en tips om winkelgebieden voor te bereiden op het winkelen in de nieuwe anderhalvemetersamenleving. De handreiking bevat onder meer een stappenplan om knelpunten in kaart te brengen, gedragsregels voor bezoekers en geeft aan welke inzet van de bij winkelgebieden betrokken partijen wordt gevraagd. Ter aanvulling op de handreiking is een bijlage opgesteld met suggesties en ideeën voor maatregelen. Variërend van crowd control tot city hosts en van verruimde openingstijden tot het creëren van grotere terrassen.

Maatwerk 

De situatie zal per winkelgebied verschillen, de handreiking is dan ook nadrukkelijk zo opgesteld dat de richtlijnen voldoende ruimte bieden voor maatwerk dat past bij de behoefte en het karakter van het gebied en de bezoeker. Waar nodig maken gemeenten en betrokken partijen gezamenlijk afspraken over bijvoorbeeld vergunningen, uitvoering en eindverantwoordelijkheid. Uitgangspunt is dat de gedragsregels helder en hanteerbaar zijn voor alle bezoekers aan winkelgebieden. Dit geeft de bezoeker duidelijkheid en vertrouwen om op veilige manier aankopen te doen.

We roepen alle betrokken partijen op om te reageren op deze eerste opzet om zo op korte termijn tot gezamenlijk gedragen en werkbare gedragsregels te komen: in het belang van de bezoeker van winkelgebieden, alle betrokken ondernemers, exploitanten (winkeliers en de vastgoedsector) en de gemeenten.
In de komende periode zullen ge-update versies beschikbaar worden gesteld via de nieuwsbrieven en website van de Retailagenda en haar partners. We roepen iedereen op om inspireerde voorbeelden en goede oplossingen te delen, zodat deze gepubliceerd kunnen via de websites, nieuwsbrieven en sociale mediakanalen van de initiatiefnemers. Reacties en voorbeelden kunnen worden gestuurd naar info@retailland.nl.

Deze handreiking is een initiatief van de Retailagenda, Platform De Nieuwe Winkelstraat en NRW (Nederlandse Raad Winkelcentra), in samenwerking met INretail, Detailhandel Nederland, Vakcentrum en VNG en wordt ondersteund door alle bij de Retailagenda door alle bij de Retailagenda betrokken partijen.

Download hier de handreiking ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’
Download hier de bijlage met suggesties en inspiratie.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.