Retailagenda 2018

De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda is gestart op 17 maart 2015 voor – in eerste instantie- een periode van twee jaar.
Het werk van de Retailagenda is met ingang van 1 januari 2018 met nog eens twee jaar verlengd.
Deze vervolgaanpak van de Retailagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de afgelopen jaren (Zie Retailagenda 2015-2017). De sturende rol van gemeenten en provincies en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten is ook de komende jaren essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda. Transformatie speelt hierbij een sleutelrol, maar is tegelijkertijd een opgave waar veel gemeenten mee worstelen. Voor de nieuwe periode worden vijf thema’s nader uitgewerkt:

  1. regionale sturing
  2. lokale transformatie
  3. flexibilisering van de huurmarkt
  4. Human Capital Agenda
  5. kenniscreatie en innovatie

Tijdens de Werkconferentie Vervolgaanpak Retailagenda op 26 oktober 2017 zijn met een groot aantal betrokken organisaties en experts per thema de doelen en actiepunten vastgesteld. Bekijk hier per thema de uitkomsten.

Over de Retailagenda

De Retailagenda is in 2015 gestart op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector. Aanleiding voor de Retailagenda zijnde grote structurele veranderingen in de retail die de afgelopen jaren sterk zichtbaar werden met vele faillissementen en leegstand als gevolg. Deze veranderingen zijn van invloed op de leefbaarheid van stadcentra, dorpskernen en centrumgebieden. Aan de ene kant is er sprake van een teveel aan winkelmeters dat moet worden teruggebracht, aan de andere kant is er innovatiekracht nodig om aan de veranderende eisen van de consument te voldoen. Die slag kan alleen worden gemaakt als alle betrokken partijen samenwerken.
De afgelopen jaren zijn door de implementatie van de Retailagenda belangrijke stappen gezet, maar er is nog veel werk te verzetten om de retail toekomstbestendig te maken en te werken aan het aantrekkelijk maken van winkelgebieden. De opgaven zijn ook de komende jaren urgent. De partijen achter de Retailagenda hebben daarom besloten in ieder geval de komende twee jaar door te gaan met de Retailagenda. Vertegenwoordigers van detailhandel, vastgoed, gemeenten en provincies hebben minister Kamp van Economische Zaken toegezegd hiervoor mensen en middelen beschikbaar te stellen. De eerste twee jaar is gewerkt aan de implementatie van een agenda met 21 actiepunten, de vervolgaanpak krijgt een aangescherpte koers met vijf thema’s.

Meld je aan en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Ons Retailland

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.