Over de Retailagenda

Over de Retailagenda

De Retailagenda is in 2015 gestart op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector. Aanleiding voor de Retailagenda dat jaar waren de grote structurele veranderingen in de retail die sterk zichtbaar werden, met vele faillissementen en leegstand als gevolg. Deze veranderingen, die ook vandaag de dag nog altijd actueel zijn, hebben impact op de leefbaarheid van stadscentra, dorpskernen en centrumgebieden. Om deze toekomstbestendig te houden of te maken, zal moeten worden gekeken naar nieuwe functies die deze (winkel)gebieden weer aantrekkelijk maken voor de veranderende eisen van de consument te voldoen. Daarvoor is bij betrokken overheids- en marktpartijen innovatiekracht voor nodig.  Die slag kan alleen worden gemaakt als alle betrokkenen samenwerken. De Retailagenda brengt deze partijen bij elkaar en zorgt dat kennis wordt vergroot en gedeeld.

Retaildeal

Sinds de start van de Retailagenda hebben 158 gemeenten en zeven regio’s een ReteailDeal gesloten. In oktober 2016 hebben alle provincies een provinciale RetailDeal getekend. Een RetailDeal houdt in dat gemeenten het initiatief nemen om belangrijke stakeholders bij elkaar te brengen en samen tot een toekomstgericht beleid voor de detailhandel te komen. Centraal hierin staan: duidelijke keuzes, lagere regeldruk en publiek-private samenwerking waar dat noodzakelijk is.

2020 -2024: kennistafels & projecten

De bij de Retailagenda betrokken stakeholders – vertegenwoordigd in de Stuurgroep – sturen op een gezamenlijke toekomstvisie op strategisch niveau. Waar willen we staan over vijf tot tien jaar? Wat willen we dan bereikt hebben? De onderwerpen die vanuit die visie aandacht behoeven worden De Retailagenda wordt de komende jaren uitgewerkt door middel van kennistafels en projecten. Het kan gaan om bestaande projecten, instrumenten en onderzoeken die verder worden verdiept of nieuwe initiatieven die nog moeten worden ontwikkeld. We verwachten jaarlijks zo’n vijf tot acht kennis tafels te organiseren.
Leer hier meer over de kennistafels.

2015-2020: actiepunten & thema’s

In de eerste twee jaar  van de Retailagenda is gewerkt aan 21 actiepunten (download hier de volledige Retailagenda 2015-2017). In de periode 2018 tot 2020 heeft de Retailagenda focus aangebracht op vijf thema’s:

  1. regionale afstemming
  2. lokale transformatie
  3. samen investeren
  4. Human Capital Agenda
  5. kenniscreatie en innovatie

De vijf thema’s zijn onderling met elkaar verbonden. Regionale afstemming en lokale transformatie hebben een directe impact op het winkellandschap. Flexibilisering van de huurmarkt is gewenst om investeringen in het winkelvastgoed te stimuleren; dit zal met name een effect hebben op de lokale transformatie. De thema’s Human Capital Agenda en kenniscreatie & innovatie raken de gehele winkelsector.

Daarnaast zijn er drie belangrijke onderwerpen die dwars door alle thema’s heen spelen en bepalend zijn voor de te verwachten ontwikkelingen in de sector: digitalisering, internationalisering/Europa en duurzaamheid. In een toekomstbestendige retailsector is investeren in deze drie doorsnijdende onderwerpen een randvoorwaarde.
Download hier de brochure met een beschrijving van de thema’s.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.