Retailagenda

De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda is gestart op 17 maart 2015 voor een periode van twee jaar. Gedurende deze periode is gewerkt aan de implementatie van een agenda met 21 actiepunten die er op gericht zijn om samen de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te vergroten. In juni 2016 is een impulsteam samengesteld om gedurende een jaar in versneld tempo te werken aan het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelruimte (doel: 20%) en het schrappen van overbodige plancapaciteit. De Retailagenda is in 2018 verleng met (tenminste) twee jaar. De vervolgaanpak  heeft een aangescherpte koers met vijf thema’s.
Bekijk hier de 21 afspraken voor de periode 2015-2017 of download hier de volledige Retailagenda 2015-2017.

6

Meer flexibiliteit in de vastgoedmarkt

De veranderingen in de retail en huurmarkt vereisen flexibiliteit van huurders en verhuurders. Detailhandel Nederland en vastgoedpartijen maken daarom afspraken ter verbetering van de werking van de markt op korte termijn.

Lees meer

7

Efficiënte logistiek

Onderzocht wordt hoe op regionaal niveau optimalisatie kan worden bereiken bij de logistieke bevoorrading van winkels als het gaat om venstertijden en milieuzones.

Lees meer

8

Investeren in mensen

Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen aan een Human Capital Agenda Retail om zo te voorzien in de benodigde competenties in de veranderde retail.

Lees meer

9

Mensen meenemen

Een sectorplan moet er toe leiden dat personeel dusdanig wordt opgeleid dat het voldoende gekwalificeerd is voor de nieuwe eisen die aan de retail worden gesteld.

Lees meer

11

Europese kansen voor de retail pakken

Het ministerie van Economische zaken en de Nederlandse detailhandel zetten zich in voor betere Europese regelgeving, die de lastendruk voor de detailhandel vermindert en grensoverschrijdende activiteiten in de retail stimuleert.

Lees meer

15

Nieuwe concepten in de binnenstad bevorderen

De partners van de Retailagenda willen ruimte scheppen voor nieuwe winkelconcepten binnen de bestaande wettelijke kaders. Door vermenging van cultuur, dienstverlening, horeca en retail (‘blurring’) toe te staan, ontstaat er meer diversiteit en innovatie.

Lees meer

18

Financiering voor het mkb

De bij de Retailagenda betrokken partijen zullen stimuleren dat op ieders kennis- en expertisedomein goede informatie over de (financiering van de) retailsector wordt gerealiseerd.

Lees meer

21

Retailinnovatie-agenda

Met de Retailinnovatie-agenda gaan de partners gezamenlijk oplossingen ontwikkelen en implementeren voor de retailvraagstukken van nu en de toekomst.

Lees meer

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.