Gezamenlijke kennis als voorwaarde voor besluitvorming

19

Wat houdt deze afspraak in?

De betrokken partijen brengen alle beschikbare kennis en data over de ontwikkelingen in de retailbranche en over winkelstraten en -gebieden op een eenduidige manier bijeen. Dit doen zij op een of twee open source kennisplatformen. Daarbij komt een actief kennisnetwerk dat deze kennis actueel houdt en aanvult. Platform De nieuwe winkelstraat (DNWS) neemt samen met Platform31 het initiatief om de kennis over winkelgebieden te verzamelen. Detailhandel Nederland, Stidem en de Anton Dreesmann Leerstoel (Universiteit van Amsterdam) nemen het voortouw om de informatie over de retailsector te verzamelen. Dat heeft geleid tot de rapportage Omzetkengetallen 2015 in in juli 2016 is gepubliceerd.

Wat willen we ermee bereiken?

Een goede informatievoorziening over verleden, heden en vooral de toekomst van de retailsector en haar winkelgebieden is voor alle stakeholders belangrijk. Deze informatie is voor retailers, vastgoed, financiële dienstverleners, overheidspartijen en andere betrokken stakeholders nodig om de juiste beslissingen te nemen over kansrijke gebieden, gebieden die compacter moeten en de nieuwe kansen in de retail. Daarom komt er een open source kennisplatform en kennisnetwerk met de volgende initiatieven:

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

Specifiek voor het ruimtelijk-economisch onderzoek zijn omzetkengetallen ontwikkeld.  De rapportage Omzetkengetallen 2015 is in juli 2016 gepubliceerd. Het gaat om de omzet per vierkante meter winkelvloeroppervlakte en de omzet per hoofd van de bevolking. Het doel van deze notitie is het voorkomen van rekenen met cijfers uit verschillende bronnen en het bevorderen van het gebruik van één type kengetal. De notitie is ontwikkeld onder auspiciën van Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij en tot stand gekomen dankzij de inhoudelijke en financiële bijdrage van BRO, Bureau Stedelijke Planning, DTNP, Ecorys, I&O Research, NRW, Rho adviseurs en Seinpost.

Download hier de rapportage Omzetkengetallen 2015.

Wie doen aan deze afspraak mee?

Contactpersonen

Platform De Nieuwe winkelstraat

Platform De Nieuwe winkelstraat

088 - 973 0600 info@dnws.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.