Impulsaanpak Winkelgebieden

Programma Impulsaanpak Winkelgebieden 2022/23

De retail in winkelgebieden in binnensteden en kernen staat sterk onder druk. Dit heeft structurele leegstand tot gevolg. Daardoor ligt verloedering op de loer en worden binnensteden steeds minder leefbaar en aantrekkelijk. De Rijksoverheid wil lokale projecten stimuleren en ondersteunen die de leegstand in binnensteden terugdringen. Deze gebieden moeten ook op langere termijn aantrekkelijk zijn voor zowel bewoners als bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, overkoepelende aanpak. Via het programma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ is hiervoor subsidie en kennis beschikbaar. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in 2021 bekend gemaakt voor deze regeling 100 miljoen euro beschikbaar te stellen. De looptijd van het programma is 4 jaar.

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor een projectplan gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Hierbij dienen gemeenten een samenwerkingsverband aan te gaan met private investeerders. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt de ondersteuning en het subsidieloket van de regeling. De Retailagenda zorgt voor de communicatie over het programma. Alle opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten en private partijen, zodat zij daarvan kunnen leren.
Kijk op de site van RVO voor alle actuele informatie over het programma.

Inspirerende voorbeelden

Benieuwd naar de lopende projecten en hoe gemeenten hun winkelgebied – of straat aanpakken? Kijk voor inspiratie of cases, concrete voorbeelden en rapportages van IW-projecten op de IW-nieuwspagina van de Retailagenda voor de praktijkverhalen.  Lees bijvoorbeeld meer over de aanpak van Den Helder, Geleen, Roosendaal, Hengelo en tal van andere gemeenten.


Update 11 juni 2024
Publicatie tweede editie online magazine De Impuls

Op 11 juni is het tweede online magazine van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden is gepubliceerd. Dit online magazine, De Impuls – Kickstart voor de binnenstad, staat ook nu weer vol inspirerende praktijkvoorbeelden, interviews,  en tips van RVO om de leefbaarheid in binnensteden en dorpskernen te verbeteren.
Magazine nr 2 – editie juni 2024


Update 21 mei 2024
Vierde aanvraagronde gestart

Op dinsdag 21 mei 2024 is de vierde en laatste aanvraagronde van de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden geopend. Tot en met 1 juli 2024 kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van het Rijk voor de aanpak van een centraal winkelgebied of een binnenstedelijke winkelstraat.

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en aanvraagprocedure op de site van RVO.


Update 28 januari 2024: data impulskamers van 18 maart t/m 26 april

RVO organiseert van 18 maart t/m 26 april  2024 een reeks impulskamers. Tijdens de impulskamer kan een gemeente het concept van de projectaanvraag met het expertteam van RVO bespreken. De experts beantwoorden vragen en denken mee met het plan. Voor de experts is het prettig als het project wordt toegelicht in een presentatie van 10-15 minuten.
Interesse in een afspraak? Vul voor het aanvragen van een impulskamer het deelnameformulier en indieningsspreadsheet in op de website van RVO.
Lees meer op de site van RVO


Update 26 januari 2024
IW-financieel vragenuur: 29 februari

Op donderdag 29 februari 2024 van 10.30 tot 11.30 uur organiseert RVO  voor gemeenten die en aanvraag voorbereiden een vragenuur over de financiële voorwaarden.
Experts geven tijdens het webinar een toelichting op de financiële voorwaarden en beantwoorden vragen over en verplichte bijlagen, zoals het indieningsspreadsheet en de administratie.
Meer informatie en aanmelden


Update 25 januari 2024: informatief webinar aanvraagronde 4
Op donderdag

Op 25 januari 2024 organiseerden RVO en de Retailagenda een informatief webinar voor alle partijen die van plan zijn om een aanvraag in te dienen voor de vierde en laatste ronde van de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Naast informatie over de regeling en de voorwaarden was er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.
Het webinar is hier terug te kijken.


Update 7 december 2023
Lancering eerste e-magazine Impulsaanpak Winkelgebieden

Op het Wintercongres van Retailagenda op 7 december 2023 is het nieuwe online magazine gelanceerd van de Impulsaanpak winkelgebieden: De Impuls – Kickstart voor de binnenstad. Het eerste ‘exemplaar is digitaal ‘overhandigd’ aan Erwin Nijsse, directeur generaal van het minsterie van Economische Zaken en Klimaat.
Het magazine laat concrete voorbeelden zien van plannen, worstelingen en geleerde lessen om de leefbaarheid in binnensteden en dorpskernen te verbeteren.
Lees hier het magazine


Update 5 december 2023

Het resultaat van de derde ronde van de Impulsaanpak Winkelgebieden is bekend: negen gemeenten ontvangen in totaal 26 miljoen euro om hun winkelgebied aan te pakken. Dat heeft demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 5 december 2023 bekendgemaakt.

De negen gemeenten die een bijdrage ontvangen zijn: Apeldoorn (Gelderland), Emmen (Drenthe), Enschede (Overijssel), Nissewaard (Zuid-Holland), Sluis (Zeeland), Someren (Noord-Brabant), Terneuzen (Zeeland), Waalwijk (Noord-Brabant) en Westervoort (Gelderland).
De toekenning van 26 miljoen euro aan negen gemeenten vormt de derde ronde van de zogenoemde Impulsaanpak Winkelgebieden. Voor deze regeling is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar. Naast gemeenten hebben private investeerders een belangrijk aandeel in de uitvoering van de projecten.
Lees hier het hele bericht


Update 24 November 2023 – vierde aanvraagronde en webinars

Voor de vierde en laatste ronde kunnen gemeenten een aanvraag indienen tussen 20 mei en 1 juli 2024. In deze ronde is 22 miljoen euro beschikbaar.
Ter voorbereiding organiseert RVO op 25 januari 2024 een webinar en op 29 februari 2024 een verdiepend vragenuur voor gemeenten die een aanvraag willen indienen. Gemeenten kunnen hier meer informatie over de regeling vinden en inschrijven voor de events.


Update 4 September 2023
Resultaat derde aanvraagronde: 9 gemeenten ontvangen IW-subsidie

Op 4 september, om 12.00 uur, sloot het derde indieningstijdvak voor de regeling Impulsaanpak winkelgebieden. In totaal hebben 15 gemeenten een subsidieaanvraag ingediend. Het gaat om een mix van kleine en grotere gemeenten verdeeld over het hele land. De aanvragen hebben betrekking op de aanpak van een enkele winkelstraat tot het versterken van het kernwinkelgebied.
Het totale bedrag van de vijftien aanvragen bedraagt bijna 35 miljoen euro. Het beschikbare bedrag voor deze ronde is 26 miljoen euro. In december wordt bekend gemaakt welke projectaanvragen worden goedgekeurd.


Update 26 juni 2023

Vanaf 26 juni 2023, 09.00 uur is de derde ronde van de regeling Impulsaanpak winkelgebieden geopend. Gemeenten kunnen tot en met 4 september, 12.00 uur een projectaanvraag indienen. Zo kunnen zij aanspraak maken op financiële ondersteuning om een winkelstraat of -gebied weer aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers. In deze ronde is € 26 miljoen beschikbaar. Daarmee is het budget hoger dan in de vorige rondes. In de projectaanvraag beschrijven gemeenten hoe zij het projectgebied willen omvormen. Dit kan door bijvoorbeeld renovatie, sloop, nieuwbouw, vergroening en/of de aanleg van openbare voorzieningen.


Update 11 mei 2023

Webinar Impulsaanpak Winkelgebieden (info en terugkijken)
Op 11 mei 2023 om 10.30 uur organiseerde RVO en de Retailagenda een webinar over de derde aanvraagronde voor financiële ondersteuning (start 26 juni). Tijdens het laatste webinar is onder meer aandacht besteed aan het voorbereiden van de aanvraag, en wat daarbij komt kijken.
Gemeente Heerenveen is een van gemeenten die gebruik maken van de regeling. Stedenbouwkundige André Gout vertelde over het projectplan, de opgedane ervaring en gaf partijen die aan de slag willen praktische tips.


Update 22 maart 2023

Resultaat tweede aanvraagronde: negen gemeenten ontvangen financiële steun

Op 22 maart 2023 is het resultaat van het tweede indieningstijdvak voor de Impulsaanpak Winkelgebieden bekend gemaakt. Negen gemeenten ontvangen financiële ondersteuning om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. De aanvraagperiode liep van 14 november tot en met 5 december 2022. Nederlandse gemeenten konden in deze periode een projectvoorstel indienen. De negen gemeenten die de ondersteuning ontvangen zijn: Beekdaelen, Dordrecht, Heerenveen, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Oldenzaal, Rijswijk, Tilburg en Uithoorn. In totaal dienden dertien gemeenten een projectvoorstel in. Aan vier projectvoorstellen kon geen ondersteuning worden toegekend omdat deze niet aan de voorwaarden van de regeling voldeden.
In totaal ontvangen de gemeenten deze ronde 18 miljoen euro.
Lees hier meer over de projecten
Lees hier het interview met Karin Laglas, voorzitter van de Adviescommissie: “Respect voor de gemeenten, want het zijn pittige trajecten.”


Update 12 december 2022

Goedgekeurde aanvragen Impulsaanpak

De aanvraagperiode liep van 14 november tot en met 5 december 2022. Nederlandse gemeenten konden in deze periode een projectvoorstel indienen. De negen gemeenten die de ondersteuning ontvangen zijn: Beekdaelen, Dordrecht, Heerenveen, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Oldenzaal, Rijswijk, Tilburg en Uithoorn. In totaal dienden dertien gemeenten een projectvoorstel in. Aan vier projectvoorstellen kon geen ondersteuning worden toegekend omdat deze niet aan de voorwaarden van de regeling voldeden.


Update 12 december 2022

Op 5 december sloot het tweede indieningstijdvak voor de regeling specifieke uitkering Impulsaanpak Winkelgebieden. 13 Gemeenten dienden een projectvoorstel in. De aanvragen hebben betrekking op de aanpak van een enkele winkelstraat tot het versterken van het kernwinkelgebied.

De totale subsidievraag voor deze tweede ronde bedraagt iets meer dan 30 miljoen euro. Er is een budget van 22 miljoen euro beschikbaar. Uit de aanvragen blijkt dat er grote behoefte is aan dit instrument. Wat opvalt tov de eerste ronde, is dat de gevraagde uitkering per gemeente in deze tweede ronde hoger is. Dit komt doordat in deze ronde de private realisatiekosten meegerekend worden in de totale realisatiekosten.
De Adviescommissie beoordeelt de ingediende aanvragen op 3 kwaliteitscriteria: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Hiermee stelt zij vast in welke mate een project bijdraagt aan de doelstelling van de regeling. Daarnaast beoordeelt zij de projecten op de criteria passendheid, kosteneffectiviteit en hardheid (risico’s ten aanzien van de haalbaarheid en fasering van het project).  Op basis van de toekende score wordt een ranking opgesteld.
De projectaanvragen die het hoogst eindigen komen het eerst in aanmerking voor uitkering, tot het beschikbare budget is uitgeput. De beschikkingen zullen naar verwachting in maart 2023 worden afgegeven. De derde ronde Impulsaanpak Winkelgebieden loopt van maandag 26 juni tot en met 14 juli 2023.


Update 10 november: terugblik webinar 9 november 2022

Op woensdag 9 november organiseerde RVO samen met de Retailagenda en EZK een webinar over de Impulsaanpak winkelgebieden. Via onderstaande links is aanvullende informatie te vinden.


Update 10 oktober:  Aanmelden webinar 9 november 2022

Met het oog op de tweede aanvraagronde (van 14 november t/m met 5 december) organiseert RVO op 9 november van 11 tot 12 uur samen met de Retailagenda en EZK een webinar over de Impulsaanpak winkelgebieden.

  1. We kijken terug op de resultaten van de eerste aanvraagronde, en de inzichten die daarbij zijn opgedaan.
  2. Hilversum is één van de gemeenten die subsidie heeft gekregen. Programmamanager Marije Drost van gemeente Hilversumvertelt over hun voorstel voor het aanpassen van de Kerkbrink/Gooische Brink. Dit moet weer dé plek worden waar alle Hilversummers en bezoekers samen komen. Hilversum verhuist en vernieuwt de bibliotheek, past de passage aan en richt de Kerkbrink opnieuw in.
  3. Tot slot gaan we dieper in op de regeling zelf, zoals aanpassingen van de voorwaarden, de indieningsspreadsheet en praktische zaken om op te letten bij het indienen van een aanvraag.
    Via de chat is het mogelijk om tussendoor vragen te stellen.

Aanmelden kan tot 9 november  via deze link: Online event Impulsaanpak winkelgebieden (rvo.nl). Na de bevestiging sturen wij een link om  het event digitaal bij te wonen


Update 13 september:  Aanmelden impulskamers t/m 26 september

Gemeenten die van plan zijn om een aanvraag in te dienen voor de regeling Impulsaanpak winkelgebieden kunnen zich vooraf aanmelden voor een online Impulskamer winkelgebieden. Tijdens een impulskamer kan een uur lang over het project worden gespard met twee experts op het gebied van integrale, gebiedsgerichte herstructureringsprojecten in winkelgebieden. De impulskamers vinden plaats tussen maandag 3 oktober en vrijdag 14 oktober 2022. Aanmelden voor een impulskamer kan t/m met 26 september 2022.
Kijk voor meer informatie op de site van RVO bij de Impulskamers winkelgebieden


Update 5 september 2022 – Start tweede tijdvak bekend

De tweede ronde van de regeling is open van 14 november tot en met 5 december. De regeling wordt uitgevoerd door RVO. RVO beoordeelt of de aanvraag compleet is en past binnen de voorwaarden van de regeling. Een Adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten inhoudelijk aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en stelt een ranking op.  Gemeenten die van plan zijn om een aanvraag in te dienen zich inschrijven voor de Impulskamers Winkelgebieden.


Update 1 september 2022 – Elf gemeenten ontvangen subsidie

Elf gemeenten krijgen subsidie om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. Het gaat om: Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen. Dat is het resultaat van de eerste ronde van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden van minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Gemiddeld krijgt elke gemeente een bedrag van twee miljoen euro. Het beschikbare bedrag voor deze ronde van de regeling van 22 miljoen euro is daarmee volledig toegekend. Lees hier meer over de projectaanvragen van de elf gemeenten.


Update 9 mei 2022 – start eerste indieningstijdvak

Van 9 mei om 9.00 uur tot en met 30 mei 12.00 uur 2022 is het eerste indieningstijdvak voor de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden geopend. Voor het online indienen van de aanvraag is eHerkenning nodig. Meer informatie hierover staat op de site van RVO.
Vragen die gemeenten hebben gesteld ter voorbereiding op hun aanvraag zijn samengevat in een FAQ.Bekijk hier het informatieblad over staatssteun.


Update 25 april2022 – FAQ indienen aanvraag

Van maandag 11 april 2022 tot en met vrijdag 22 april 2022 organiseerden RVO impulskamers. Gemeenten die van plan zijn om een aanvraag in te dienen, konden tijdens deze impulskamers gebruik maken van de kennis van onafhankelijke experts om vragen over een projectplan voor te leggen.
Download voor meer informatie de veelgestelde vragen van de Impulskamers. Bekijk hier het informatieblad over staatssteun.


Update 22 april 2022 – Publicatie regeling Staatscourant

Op 22 april 2022 is de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden officieel in de Staatscourant gepubliceerd. De inhoud van de regeling is daarmee definitief.
Van 9 mei om 9.00 uur tot en met 30 mei 12.00 uur 2022 is het eerste indieningstijdvak voor de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden geopend.


Update 14 maart 2022 – Data indienen aanvraag en impulskamers

De regeling Impulsaanpak Winkelgebieden is in een afrondende fase. De verwachting is dat de regeling wordt opengesteld van 9 mei t/m 30 mei 2022.
De gemeente dient de aanvraag in voor een specifieke uitkering (spuk) voor de uitvoering van een project. Binnen maximaal één jaar na toekenning van de uitkering moeten de gemeente en (minstens 2) private investeerders een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Zo is er meer tijd om de samenwerking tussen partijen tot stand te brengen.
Lees hier alles over de regeling en uitgangspunten

Impulskamers
Gemeenten die een aanvraag willen indienen, kunnen gebruik maken van de kennis van onafhankelijke experts om te sparren over het plan. Speciaal hiervoor worden door RVO impulskamers georganiseerd. Deze vinden plaats van 11 t/m 22 april 2022. Tijdens de impulskamer kunnen alleen projecten besproken worden die voldoen aan de voorwaarden van de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Ter controle is een checklist opgesteld.
Vragen die gemeenten hebben gesteld ter voorbereiding op hun aanvraag zijn samengevat in een FAQ. Lees meer over de impulskamers.


Update 21 februari 2022 – regeling is aangepast: gemeente dient de aanvraag in

[21 februari 2022]
Bij de introductie van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden in 2021 was een van de uitgangspunten van de regeling dat een projectaanvraag uitsluitend kon worden ingediend door een samenwerkingsverband van een gemeente en private partijen. Sinds de laatste online briefing (webinar) op 13 oktober 2021 ontvingen we signalen van verschillende gemeenten dat zij moeite hadden met de voorwaarde dat de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en private investeerders definitief moest zijn op het moment van het indienen van de aanvraag. Die voorwaarde had een reden, namelijk het organiseren van maximaal commitment tussen de samenwerkende partijen op een zo vroeg mogelijk moment in de samenwerking. Door deze definitieve samenwerkingsovereenkomst bij het indienen van de projectaanvraag bleken teveel gemeenten geen gebruik te kunnen maken van de Impulsaanpak. Daarom is besloten deze harde voorwaarde bij de aanvraag los te laten. Dat wil niet zeggen dat de samenwerkingsovereenkomst geheel komt te vervallen, want alleen als publieke en private partijen samen optrekken is een gebiedsgerichte, integrale benadering mogelijk. Daarom moet bij de projectaanvraag uitzicht zijn op een samenwerkingsovereenkomst en deze moet binnen één jaar na goedkeuring ondertekend zijn.

Deze aanpassing van de werkwijze heeft wel gevolgen voor de organisatie van een projectplan. De gemeente is verantwoordelijk voor de projectaanvraag en ontvangt de subsidie, zowel voor deel van de kosten van de gemeente,  als voor het deel van de betrokken private partijen. Tegenover de flexibiliteit van de aanvraag staat dus ook een grotere verantwoordelijkheid.

Naar aanleiding van deze wijziging zijn de uitgangspunten en de FAQ’s aangepast. Kijk op de site van RVO voor alle actuele informatie over het programma.


Webinar Online technische briefing – 13 oktober 2021 – Q&A en terugblik

[18 november 2021]

Op woensdag 13 oktober 2021 organiseerden RVO en de Retailagenda een online briefing om een toelichting te geven op de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Tijdens deze online briefing is onder meer ingegaan op:

Aan de hand van de vragen die zijn gesteld is de Q&A uitgebreid en geactualiseerd. Kijk op de site van RVO voor alle actuele Q&A over het programma.

Het webinar is hier terug te kijken:


Webinar 13 juli 2021- Q&A en terugblik

[28 augustus 2021]

Op 13 juli 2021 hebben RVO en de Retailagenda een webinar georganiseerd over de Impulsaanpak Winkelgebieden. Hierin zijn de eerste contouren van het programma en de subsidieregeling besproken.
Deze online briefing heeft via de live chat en per e-mail veel relevante vragen opgeleverd, die uitvoerig zijn besproken door het projectteam aan de hand van de kennis die op dit moment beschikbaar is.  Deze informatie is in de Q&A verwerkt.
Kijk op de site van RVO voor alle actuele Q&A over het programma.

Het webinar is hier terug te kijken.

In het najaar organiseren RVO en de Retailagenda een tweede briefing, waarin dieper wordt ingaan op de regeling en de aanvraagdocumenten. Op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de Retailagenda.


Vragen

Vragen over de subsidieregeling, de voorwaarden of bijvoorbeeld over de aanvraagprocedure? Stuur dan een e-mailbericht naar iw@rvo.nl


Altijd op de hoogte

Informatie over de regeling, zoals de aanvraagprocedure, criteria en planning is deze te volgen via de communicatiekanalen van de Retailagenda. Meld je hier aan voor de nieuwsbrief of volg de Retailagenda op LinkedIn.


Achtergrondnieuws & informatie

Nieuwsbericht 13 mei 2021:  Kabinet investeert 100 miljoen in herstructurering winkelgebieden
Download: Kamerbrief contouren aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden en kernen
Download: Kamerbrief Flexibiliteit aanpak herstructurering winkelgebieden

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.