13 mei 2021

Kabinet investeert 100 miljoen euro in herstructurering winkelgebieden

Er komt dit jaar 100 miljoen subsidie beschikbaar voor de herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen. In haar Kamerbrief van 12 mei 2020 beschrijft staatssecretaris Mona Keijzer van EZK de contouren van de aanpak en de bijbehorende regeling. Eind augustus wordt naar verwachting de regeling geopend.

De retail in winkelgebieden in binnensteden en kernen staat sterk onder druk met structurele leegstand tot gevolg. De oplopende leegstand maakt binnensteden snel minder aantrekkelijk, waarbij verloedering op de loer ligt en een neerwaartse spiraal dreigt. De coronacrisis versterkt en versnelt deze ontwikkelingen, schrijft Keijzer in de brief.

Met de aanpak herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen investeert het Kabinet 100 miljoen euro in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden. Nieuwe functies en investeringen in ruimtelijke kwaliteit zorgen voor een nieuwe economische en sociale basis. De regeling heeft als doel om gemeenten, samen met lokale private partijen, financieel en met kennis te ondersteunen om ze zo te stimuleren om (delen van) hun winkelgebied gebiedsgericht en integraal aan te pakken.

Binnenstedelijke transformatie

In de brief schrijft Keijzer dat de partners achter de Retailagenda de afgelopen 5 jaar allerhande activiteiten hebben ontplooid om lokale partijen in staat te stellen met de complexe binnenstedelijke problemen rond winkelgebieden aan de slag te gaan. Hierbij is een goed beeld ontstaan van de problematiek op lokaal niveau en aan welke instrumenten behoefte is om deze problemen aan te pakken. De bijdrage vanuit het Rijk is bedoeld om de extra kosten te compenseren die binnenstedelijke transformatie met zich mee brengt en die zich niet in de markt laten terugverdienen. De regeling kan onder meer helpen bij het financieren van een onrendabele top bij herstructureringsopgaven, bijvoorbeeld bij de transformatie van winkels naar woningen in een aanloopstraat.

Eind augustus start regeling

Volgens planning zal de regeling eind augustus geopend worden voor een relatief korte periode van enkele weken. Vanuit de Retailagenda is Jacques de Win van EZK nauw betrokken bij het opstellen en uitwerken van de regeling: “De situatie in onze binnensteden vraagt om een urgente aanpak. Door de regeling snel te openen kunnen nog dit jaar de eerste beschikkingen worden afgegeven en kunnen de eerste gemeenten met hun partners snel aan de slag.”

Partijen kunnen een subsidieaanvraag met daarbij een projectplan indienen, opgesteld door private partijen in samenwerking met de gemeente. Het projectplan, als onderdeel van de subsidieaanvraag, wordt beoordeeld door een Adviescommissie, bestaande uit onafhankelijke experts (bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, vastgoed, gebiedsgerichte transformatie).

Informatie

Zodra er meer informatie is over de regeling, zoals de aanvraagprocedure, criteria en planning is deze te volgen via de communicatiekanalen van de Retailagenda.
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief  of volg de Retailagenda op LinkedIn.

Download hier de Kamerbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.