16 november 2022

Kerkbrink in Hilversum wordt weer een hotspot: “Elke euro is een mooie euro”

Het plan van Hilversum kreeg meteen groen licht in de eerste ronde van de Impulsaanpak Winkelgebieden. Marije Drost, beleidsmedewerker en programmamanager van de gemeente Hilversum lichtte tijdens het webinar over de Impulsaanpak Winkelgebieden het projectplan Kerkbrink/Gooische Brink toe. Grote wens van de gemeente is het gebied weer dé plek laten worden waar alle Hilversummers en bezoekers samen komen. De bibliotheek verhuist en vernieuwt, de Gooische Brinkpassage krijgt nieuw elan en de Kerkbrink wordt opnieuw ingericht. Dit zorgt voor nieuwe functies, minder leegstand en een betere verbinding met het A1-gebied. Drost vertelt hoe de voorbereidingen zijn gegaan en geeft tips aan gemeenten die een aanvraag willen gaan indienen.

Om met die Kerkbrink te beginnen: wat zien we daar nu?
“Het is ons oudste en grootste plein, waarvan het Oude Raadhuis, de kerk, winkels en horeca deel uitmaken. ’t Is een lastig stukje centrum, stil vooral. Maar als je met oversteken even niet oplet komen ineens vanuit drie richtingen fietsers op je af. En de bus. Dit zou het hart van Hilversum moeten zijn, maar het is nu een plek die je liever mijdt. Een echte trekker ontbreekt hier. De gemeente wil de Kerkbrink daarom opnieuw inrichten. De bibliotheek is in gesprek gegaan met het museum voor Beeld & geluid om meer verbinding te leggen naar andere delen in het gebied. Media zit in het DNA van Hilversum, maar van die component zie je nu niets terug op deze plek. Dat moet anders. Een mooi plein is een levendig plein vinden we.”

Jullie broedden lang op dit plan
“Eigenlijk al vanaf 2015. De regeling werd steeds uitgesteld, er kwamen verkiezen -dus wisseling van wethouders- en vervolgens corona. We hebben ondertussen hard doorgewerkt en waren dus goed voorbereid. Al vanaf de start investeren we in samenwerking met lokale investeerders. In de afgelopen jaren is het vertrouwen tussen alle betrokken partners en de gemeente gegroeid. Deze aanvraag is dus een echte teamprestatie. Zowel intern als alle externe partijen -ook bewoners- is hieraan gewerkt.”

Zo’n breed collectief vergroot de kans op honorering?
“Dat denk ik wel. Een collectieve blik reikt verder dan het individuele belang. Natuurlijk; zo’n project een behoorlijke puzzel waarbij je te maken krijgt met B&W-besluitvorming, samenwerkingsovereenkomsten, etc. Dat ons idee is gehonoreerd met toekenning van geld van het rijk beschouw ik dan ook als een soort keurmerk: dit is dus een goed project!”

Hoe ging Hilversum om met realisatiekosten?
“Er zijn veel private partijen betrokken bij het project maar we zijn er goed uitgekomen met de verdeling. Elke euro die geïnvesteerd wordt is een mooie euro, vinden we. We zijn met niet al te hoge verwachtingen gestart. De grootste investeringen zijn door de gemeente zelf gedaan. Maar ook de bieb en de eigenaar van de passage investeren veel.”

Wat adviseer je andere gemeenten?
“Alles draait om visie. Zorg dat je een heldere visie op het project hebt. Ik weet zeker dat wij daarmee gescoord hebben in het aanvraagtraject, we wisten ons verhaal goed naar voren te brengen. We hadden een goede onderbouwing, heel consequent zijn alle beleidsstukken opgenomen in het plan. Slim is in je aanvraag steeds de verbinding met het economisch effect te leggen. Daarvoor kun je de impulskamers raadplegen. In ons geval waren er vragen over het economische effect van de komst van de bibliotheek naar deze plek: wat betekent verzwaring van een maatschappelijke functie voor het overige vastgoed? Het is zinvol daarover met experts van gedachten te wisselen.”

Jullie kozen ambassadeurs om het vuurtje brandend te houden
“Ja, intern was het de wethouder die betrokken bleef en door kon met het coalitieakkoord. We hebben veel geïnvesteerd in draagvlak door steeds in verbinding te blijven met alle betrokken partners. Er zijn bijeenkomsten geweest, inspraakavonden voor bewoners, etc.”

Deel nog eens wat learnings…
“Goed is het politieke proces in het oog te houden: hoe en wanneer worden knopen doorgehakt, wat is de timing zodat je op tijd een aanvraag kunt indienen? In Hilversum lukte het om het plan zowel politiek als bestuurlijk goed af te dichten. Als je een groot project als dit opneemt in een coalitieakkoord kun je daarop voortbouwen. Het zou zonde zijn als met de wisseling van het college of het vertrekt van één betrokken wethouder ook het idee van tafel gaat. Bovendien beslaat zo’n project meerdere beleidsthema’s. Economisch, cultureel, sociaal en maatschappelijk zijn er belangen.”

Jullie hebben veel praktijkervaring opgedaan, die ook handig voor andere gemeenten.
“Het was bijvoorbeeld lastig om de samenwerkingsovereenkomst te bepalen. Tal van gemeenten hebben ons hier over gebeld voor advies. Wij helpen graag waar we kunnen. Gemeenten kunnen altijd met ons contact opnemen.”

Meer informatie:
Kijk hier voor een terugblik op het webinar.
Kijk hier voor meer informatie over de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden
Stuur voor vragen een e-mailbericht naar iw@rvo.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.