16 november 2022

Terugblik Webinar Impulsaanpak Winkelgebieden 9 november

Op woensdag 9 november organiseerde RVO samen met de Retailagenda en EZK een webinar over de Impulsaanpak winkelgebieden. Via onderstaande links vindt u aanvullende informatie. We hebben de informatie, presentatie, Q&A en andere informatie op een rij gezet.

Terugblik: webinar presentaties, aanpassingen voorwaarden en Q&A

Opening Tweede ronde Impulsaanpak Winkelgebieden
De tweede ronde van de Impulsaanpak Winkelgebieden is op 14 november geopend.Uit de poll die tijdens het webinar is gehouden blijkt dat 28 gemeenten/bureaus van plan zijn een aanvraag in te dienen voor dit tijdvak. Nog eens 26 gemeenten gaven aan dit de volgende ronde te willen doen. Gemeenten die van plan zijn een winkelgebied te herstructureren in een samenwerkingsverband met private partijen en hierbij financiële ondersteuning willen, kunnen een aanvraag indienen voor de ‘Specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden’  via Impulsaanpak winkelgebieden (rvo.nl). De aanvraag kan tot 5 december 12.00 uur worden ingediend. Gemeente ontvangen in maart 2023 bericht of een projectaanvraag is goedgekeurd Hier vindt u meer informatie over de projecten uit de eerste ronde

Meer info
Stuur voor vragen over de Impulsaanpak Winkelgebieden een e-mailbericht naar iw@rvo.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.