Gemeentelijke ondersteuning met de RetailDeal-toolkit

2

Wat houdt deze afspraak in?

Om de RetailDeal uit te kunnen voeren, kunnen gemeenten gebruikmaken van een toolkit. Hierin zit informatie en ondersteuning om de RetailDeal tot een succes te maken.

Wat willen we bereiken?

Bij de vormgeving en uitvoering van de RetailDeal kunnen gemeenten gebruikmaken van diverse instrumenten uit de Retailagenda, zoals de RetailDeal-toolkit. Deze bestaat uit uiteenlopende producten, initiatieven, rapporten en publicaties. De informatie is ingedeeld naar categorie:

  1. Identiteit & uitstraling
  2. Detailhandelsvisies/binnenstadvisies
  3. Actieplan
  4. Regionaal overleg
  5. Ruimtelijke instrumenten & regelgeving
  6. Platform De Nieuwe Winkelstraat
  7. Decentrale retail

Gemeenten die een RetailDeal hebben getekend kunnen gebruik maken van het netwerk van (landelijke) partijen in de Retailagenda. Bekijk hier alle partners. Ze kunnen zich met vragen wenden tot de account- en projectmedewerkers van de Retailagenda. Zij kunnen gemeenten in contact brengen met relevante organisaties en partijen. (retailagenda@minez.nl)

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

De in de tool kit genoemde instrumenten zijn al gereed en inzetbaar bij het formuleren en uitvoeren van retailbeleid. Klik op de links voor meer informatie.

Wie doen aan deze afspraak mee?

Contactpersonen

Irma  IJdens

Irma IJdens

06 2288 4076 irma.ijdens@retailland.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.