Detailhandels- en binnenstadsvisies

2

Er is geen gemeente in Nederland die geen detailhandels- of binnenstadsvisie heeft. Overal speelt leegstand een rol en gaat men op zoek naar manieren om die aan te pakken en de leefbaarheid van het stadcentrum of dorpskern te vergroten. Dat zal voor uw gemeenten niet heel anders zijn? U zult ongetwijfeld dan ook te maken hebben met allerlei lastige detailhandelsvraagstukken, zoals welke gebieden zijn kansrijk en welke niet? Op welke locaties kunnen winkelfuncties zich vestigen en waar niet? Hoeveel en welk type winkels zijn er eigenlijk nodig? Moet de overheid ingrijpen of de markt haar werk laten doen? Welke instrumenten zijn er nodig om leegstand tegen te gaan?

We hebben een aantal publicaties verzameld die als leidraad kunnen dienen bij het opstellen en uitvoeren van uw detailandelsvisie. Experts geven hierin hun kijk op (toekomstige) winkelgebieden. Nieuwsgierig naar het retail beleid van andere gemeenten? Bekijk hier diverse detailhandels- en binnenstadsvisies, o.a Haarlem, Eindhoven, Doetinchem en tal van andere, en leer van de aanpak van andere steden en dorpen om weer een levendige binnenstad te worden.

Actieplan

Een detailhandelsvisie opstellen is één ding, maar uiteindelijk kan er pas echt iets worden bereikt als het beleid wordt vertaald naar een concreet actieplan. Kijk hier voor advies en inspiratie voor het opstellen van een praktische plan van aan pak.

Rapporten en publicaties

“Nieuwe richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden” (2016)
nieuwe-richtlijnen-voor-succesvolle-winkelgebiedenEen winkelgebied is meer dan een verzameling verkooppunten. Eigenaren, beheerders en andere betrokkenen bij de ontwikkeling en het beheer van winkelgebieden zijn zich hier meer en meer van bewust. Deze publicatie gaat nog een stap verder door de sociale meerwaarde in winkelgebieden centraal te stellen. Hieraan ligt vernieuwend onderzoek door Mindlogyx Retail ten grondslag, die is gebaseerd op de evolutiepsychologie. Download hier de publicatie.

Rapport Mindlogyx “Back to the future” (2016)
2320-rapport-mindlogyx-defdef-1-638Winkelgebieden hebben steeds meer hun sociale meerwaarde verloren en voldoen daarmee steeds minder aan de criteria die ons oude brein hanteert om ons een positieve ervaring te geven. Dit vraagt om een geheel nieuwe manier van denken over de ontwikkeling en het managen van winkelgebieden. (Dit praktijkonderzoek vormt de basis voor de publicatie “Nieuwe richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden”). Download hier het rapport.

Rapport “Experiment Aangename aanloopstraten” (2016)
experiment_aangename_aanloopstratenSteeds meer gemeenten zetten in op een compactere binnenstad waarin retail zich concentreert in een beperkt aantal straten. Dat roept direct ook een hoop vragen op. Wat te doen met wat te doen met de aanloopstraten? Wanneer en hoe behoudt je winkels in de aanloopstraat? Welke andere functies zijn geschikt voor de straat en de leegstaande panden? En welke rol speelt de gemeente hier bij? Met deze, en tal van andere vragen, is Platform31 het praktijkexperiment ‘Aangename aanloopstraten’ gestart. Negen gemeenten en één stedelijke regio hebben meegedaan. Het resultaat van het experiment, veel kennis en een instrumentarium voor de aanpak van aanloopstraten, staan in het rapport beschreven. Download hier het rapport.

“The Future Retail City Center” – Hoe ziet het stedelijk winkelgebied van de toekomst eruit (2016)
page1-367px-future_retail_city_center_what_does_the_future_city_centre_look_like-pdfVanuit de politiek, media en vooral binnen de retail zelf is er volop aandacht voor het aanpakken van de leegstand en verbeteren van het retailklimaat. Er is behoefte aan een andere inrichting van de steden. Een stad, klaar voor de consument van 2030. Maar wie is die consument nu precies? Die vraag staat centraal bij de Future City Centre expertgroep. Net als de gevolgen van het antwoord op de binnenstad. (Een uitgave van o.a. Shopping Tomorrow, gepubliceerd op Ecocomerce Wiki).
Download hier de publicatie.


“Winkelgebied van de toekomst: bouwstenen voor publiek-private samenwerking” (2014)
winkelgebied-van-de-toekomstWe gaan anders winkelen en dat wordt steeds meer zichtbaar en merkbaar in winkelgebieden met leegstand als gevolg. Dit probleem kan alleen worden opgelost door samenwerking op lokaal, regionaal en provinciaal niveau door marktpartijen en overheid. In het rapport staan meer dan vijftig maatregelen die winkelleegstand moeten oplossen, zodat betrokken partijen daadwerkelijk samen aan de slag kunnen.
Download hier de publicatie.


“Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk” (2015)

winkelgebied-van-de-toekomstDeze uitgave van Platform 31 biedt een bruikbare checklist om langs te lopen bij de totstandkoming van lokale of regionale strategieën, met uitleg per aanbeveling over het hoe en waarom ervan. De 13 lessen in het rapport vormen de basis voor gebiedsgerichte oplossingen. Daarbij wordt gekeken naar vier domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering. Deze publicatie bevat praktische handvatten die van nut zijn bij de totstandkoming van lokale of regionale strategieën voor winkelgebieden.
Download hier de publicatie.


“Visie marktpartijen op winkellocatiebeleid” (2014)

visie-marktpartijen-op-winkellocatiebeleid-2Het doel van dit compacte document is om overheden inzicht te bieden in waar marktpartijen op het gebied van winkellocaties behoefte aan hebben en hoe dit moet doorwerken in het (ruimtelijk) overheidsbeleid.
Download hier de publicatie.

Kennisdossier Vitale binnensteden
Platform31 heeft de belangrijkste kennis over de ontwikkeling van de binnenstad voor  in een overzichtelijk kennisdossier gebundeld. Trends die aan bod komen zijn o.a. de binnenstad als place to be in plaats van place to buy, de focus op beleving en vermaak (profileren), een compactere binnenstad (concentreren) en meer publiek-private organisatiekracht (organiseren).

Aanbevelingen regeldruk
De partners in de Retailagenda bevelen RetailDeail-gemeenten op het gebied van regelgeving en belasting 17 onderwerpen aan om concrete afspraken over te maken, zodat lokale lasten kunnen worden verlicht en winkels en horeca optimaal kunnen bijdragen aan een levendige binnenstad. Download hier de lijst met aanbevelingen.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.