Platform De Nieuwe Winkelstraat

6

Platform De Nieuwe Winkelstraat is een onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland. DNWS helpt winkelgebieden in beweging krijgen door alle stakeholders van een gemeente of winkelgebied bij elkaar te brengen om samen te werken aan een concreet plan van aanpak op maat. DNWS kan ook uw gemeente begeleiden en adviseren.

Het DNWS-in-actie-traject

DNWS heeft een unieke methode ontwikkeld waarmee winkelgebieden weer toekomstbestendig kunnen worden: het DNWS-in-actie-traject. Dit traject bestaat uit een grondige analyse van het winkelgebied. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de kwaliteit van de samenwerking tussen de stakeholders en kwaliteit van het gebied. Ook begrippen als kansrijk en kansarm komen voorbij. Verder komen er vraagstukken aan bod als de identiteit van een gebied, de behoeften van klanten en (online) manieren om deze te bereiken. Het traject wordt afgesloten met een rapport met aanbevelingen en actiepunten waar betrokken partijen gezamenlijk mee aan de slag gaan, want het traject is er op gericht om alle betrokken partij intensief met elkaar te laten samenwerken. Meer dan 100 gemeenten hebben het advies van DNWS ingeschakeld.

Onderdeel Retailagenda

Het DNWS-in-actie-traject stimuleert een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals gemeenten, ondernemersverenigingen, centrummanagers en vastgoedpartijen. Elke partij kan het initiatief nemen om het traject te starten. DNWS sluit aan bij afspraak nummer 4 van de Retailagenda: Stimuleren lokale samenwerking voor toekomstgerichte winkelstraten.

Wilt u weten hoe DNWS uw gemeenten verder kan helpen? Neem dan contact op via telefoonnummer (088) 973 0600 of stuur een bericht naar info@dnws.nl
Lees hier meer over DNWS en het DNWS-in-actie-traject

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.