Regionaal overleg

4

Geen enkele partij in Nederland kan de transitie van de retailsector alleen oppakken. Dat zult u als gemeente ook ervaren. Landelijke, regionale en lokale partijen, zowel overheden als de markt, moeten samenwerken om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Daarbij ligt
Provincies nemen de regie in regionale samenwerking en afstemming en zetten (ruimtelijke) instrumenten in om vitale en toekomstbestendige winkelgebieden te realiseren en winkelleegstand tegen te gaan en te voorkomen. Beslissingen van uw gemeente kunnen nadelig uitpakken voor de buurgemeenten. De rol van de provincie is om alle partijen bij elkaar te brengen en proberen een situatie te creëren die voor alle belanghebbenden – winkeliers, vastgoed, gemeenten en consument- gunstig is. Om dit doel kracht bij te zetten hebben alle provincies in oktober 2016 een RetailDeal getekend.

Handreiking regionale afstemming
In de publicatie ‘Succesvolle transitie winkelstructuur door regionale afstemming’ heeft NRW de mogelijkheden en voordelen van regionale afstemming op een rij gezet. Bij de gezamenlijk aanpak van binnensteden doen zich verschillende vragen voor. Hoe wordt regionale afstemming georganiseerd? Wie neemt hierbij het initiatief?Welke partijen worden erbij betrokken? Hoe worden op regionaal niveau de keuzen gemaakt? Aan de hand van ervaringen uit het veld, praktijkvoorbeelden en beschikbare tools worden deze vraagstukken behandeld en komen manieren om regionale afstemming te realiseren voorbij.
De uitgave is ontwikkeld door het impulsteam van de Retailagenda, in samenwerking met NRW, INretail en IVBN en op 2 oktober uitgereikt aan Marijke van Hees, voorzitter Retailagenda en Sander de Rouwe van IPO. Download hier de publicatie.

Wat doen provincies?
Provincies spannen zich op uiteenlopende manieren in om verschillende partijen bij elkaar te brengen. Een paar voorbeelden:

Onderstaande links/downloads geven een indruk van de maatregelen die provincies nemen en welke invloed dit heeft op het lokale detailhandelsbeleid:

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.