Financiering voor het mkb

18

Wat houdt deze afspraak in?

Het is belangrijk om goede informatie over de financiering van investeringen in de retailsector te stimuleren en ter beschikking te stellen. Ondernemers moeten gedegen investeringsbeslissingen kunnen nemen en de weg naar passende financiering vinden. Alle betrokken partijen dragen daaraan bij vanuit hun eigen expertise en kennis. Zij spannen zich in om gecombineerde financiering mogelijk te maken. Het Pensioenfonds Detailhandel investeert € 40 miljoen in het MKB Impulsfonds. Hiermee komt geld beschikbaar voor onder meer het mkb in de retail in de vorm van leningen van € 250.000,- tot € 1.000.000,-. De ambitie is het fonds te laten groeien naar € 100 miljoen.

Wat willen we ermee bereiken?

Voor de retail zijn diverse alternatieve financieringsvormen beschikbaar. Te denken valt aan microfinanciering van Qredits, kredietunies met een regionale of lokale doelstelling of juist sectoraal (zoals Kredietunie Bakkerij Ondernemers en Kredietunie Mobiliteitsondernemers). Ook zijn er crowdfunding platforms beschikbaar. Nieuw is het MKB Impulsfonds. Dit is opgericht voor onder meer retailondernemers die geld nodig hebben om te groeien. Door leningen aan ondernemers met groei-ambitie te verstrekken, wil het MKB Impulsfonds bijdragen aan de financiering van de retail. Vaak heeft een ondernemer een combinatie nodig van krediet bij zijn bank en alternatieve financiers. De betrokken partijen zullen stimuleren dat op ieders kennis- en expertisedomein goede informatie over de (financiering van de) retailsector wordt gerealiseerd. Zo biedt bijvoorbeeld retailaccountant Accon AVM concrete ondersteuning voor retailers die hun weg zoeken. Verder spannen partijen zich in om gestapelde financiering mogelijk te maken.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Kijk voor meer informatie op:

Wie doen aan deze afspraak mee?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.