Private en publieke partijen bundelen krachten voor implementatie

20

Wat houdt deze afspraak in?

De Regiegroep Retailagenda ondersteunt en monitort de implementatie van de twintig afspraken. De leden van deze regiegroep volgen de Europese, nationale en lokale en regionale implementatie actief. De resultaten van de samenwerking moeten lokaal en regionaal zichtbaar worden in vitale winkelgebieden.

Wat willen we ermee bereiken?

De ondertekenaars van de Retailagenda zijn enthousiast over de samenwerking van het afgelopen jaar. De ambitie met deze agenda vraagt om een goede blijvende betrokkenheid van deze partijen. De governance over de uitvoering van de agenda wordt opgepakt onder regie van de Regiegroep Retail. Geen vrijblijvendheid, maar ook geen topzware structuur. De implementatie moet op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau plaatsvinden en slagkracht hebben. Bijvoorbeeld via de RetailDeals en een actief ordenende rol van de provincies. De sector investeert als co-financier komende jaren in projecten die ten gunste komen aan de sector. De Stichting Detailhandelsfonds heeft € 10 miljoen beschikbaar voor innovatie, kennis, veiligheid, arbeidsmarkt & onderwijs en detailhandelsstructuur. De Retail- en Vastgoedbranche en het ministerie van Economische Zaken stellen tot 2018 € 750.000 beschikbaar voor de implementatie, naast de inzet van de benodigde expertise.

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

De uitvoering van de afspraken gaat meerdere jaren duren. Voor de komende drie jaar is een programmatische aanpak van de uitvoering nodig en pragmatische ondersteuning in gemeenten. Het is belangrijk om de resultaten te bespreken in een jaarlijkse bijeenkomst met betrokken partijen. De Regiegroep Retail doet verslag van deze resultaten en rapporteert hierover aan de minister van Economische Zaken.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.