Meer flexibiliteit in de vastgoedmarkt

6

Wat houdt deze afspraak in?

Detailhandel Nederland en vastgoedpartijen werken samen aan sterke winkelgebieden waar klanten graag komen, ondernemers geld kunnen verdienen en beleggers rendement kunnen maken. Variatie in het winkelaanbod is belangrijk; een mix van grotere spelers en mkb-winkelbedrijven sluit aan bij de consumentenwensen. De veranderingen in de retail en huurmarkt vereisen flexibiliteit van huurders en verhuurders. Detailhandel Nederland en vastgoedpartijen maken daarom afspraken ter verbetering van de werking van de markt op korte termijn. Zij bewaken de balans tussen de bescherming van huurders/continuïteit van bedrijven en de verbetering van de kwaliteit/vitaliteit van winkellocaties.

Wat willen we bereiken?

De partijen zijn het eens dat de kwaliteit van winkelgebieden toeneemt als zij nadere afspraken maken over de werking van de huurmarkt. Het gaat daarbij om de volgende zaken.

  1. Marktconform vaststellen van de huurwaarde van winkelpanden.
  2. Indeplaatsstelling bij bedrijfsoverdracht toespitsen op de bedoeling van de wetgever.
  3. Gewenst wederzijds investeringsgedrag; gericht op het investeren in de winkel(gebieden) door huurders en verhuurders.

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

De afspraken worden juridisch uitgewerkt in een convenant, binnen de wettelijke kaders. Detailhandel Nederland en vastgoedpartijen hebben er vertrouwen in dat deze uitwerking in de komende maanden mogelijk is, onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken. De evaluatie van de werking van deze afspraken vindt plaats in 2018.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

De betrokken partijen hebben gewerkt aan een juridische uitwerking. Zodra deze is afgerond, worden belanghebbenden zoals ondernemers en investeerders geconsulteerd.

Wie doen aan deze afspraak mee?

Contactpersonen

Lieve Römkens

Lieve Römkens

(06) 48161315 g.j.m.romkens@minez.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.