Investeren in mensen

8

Wat houdt deze afspraak in?

Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen aan een brede Human Capital Agenda Retail. Deze agenda bevat gezamenlijke afspraken met werkgevers en werknemers om te voorzien in de benodigde competenties in de veranderde retail. Zij gaan daarvoor twee keer per jaar overleggen. In kaart gebracht zal worden welke competenties nodig zijn.

Wat willen we ermee bereiken?

De retailsector biedt aan meer dan 775.000 mensen werk. Veel van die mensen werken in deeltijd: 40 procent werkt minder dan twaalf uur per week, 20 procent meer dan twaalf uur en minder dan vierentwintig uur. De medewerkers in de retail zijn overwegend jong. Ruim de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn veelal lager of middelbaar geschoold, maar hebben na een paar jaren praktijkervaring potentie om door te groeien. Werkgevers in de retail werven hun medewerkers uit een breed aanbod. Daarbij zijn persoonskenmerken in veel gevallen belangrijker dan een behaald diploma (‘hire for attitude, train for skills’). De retail ondervindt momenteel dat businessmodellen en verdienmodellen die jarenlang goed werkten niet langer de gewenste resultaten opleveren. Daardoor is ook de aandacht voor de competenties van medewerkers en de beschikbaarheid daarvan actueel. Er ontstaan op dit moment veel vacatures op het gebied van eCommerce. Ook hebben we in de retail meer mensen nodig die nieuwe concepten kunnen toepassen, waarbij gastvrijheid en beleving belangrijk zijn. In de Human Capital Agenda Retail brengen we competenties (waaronder attitude, vaardigheden, kennis) voor de (nieuwe) retail in beeld en maken we afspraken over (om)scholing. We gaan de uitdaging aan om de schotten tussen branches weg te nemen, zodat interne mobiliteit tussen bedrijven vergroot kan worden.

Samengevat richt gemeenschappelijk HCA-beleid zich op de volgende drie thema’s:

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

In maart 2016 hebben  werkgevers- en werknemersorganisaties samen met diverse belanghebbenden en deskundigen gesproken over het gezamenlijk in de steigers zetten van een Human Capital Beleid voor de detailhandel.
In december 2016 heef Kenniscentrum Handel een rapport uitgebracht over de consequenties die de structurele veranderingen in de retail hebben voor winkels, winkelpersoneel en mensen die worden opgeleid voor een baan in de retail sector. Download hier het rapport en de brochure met de belangrijkste bevindingen.

Wie doen aan deze afspraak mee?

Contactpersonen

Willem Leyh

Willem Leyh

06-11620559 willem.leyh@retailland.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.