Pilot Verlichte regels winkelgebieden

16

Wat houdt deze afspraak in?

12 Nederlandse binnensteden hebben meegedaan aan een pilot om te onderzoeken of ondernemers innovatiever worden als de regeldruk vanuit de gemeente vermindert.  Het gaat om Alkmaar, Beilen (Midden-Drenthe), Ede, Goes, Helmond, Oss, Roosendaal (Noord-Brabant), Rotterdam, Sluis, Voorburg (Leidschendam-Voorburg), Zeist en Zwolle.  Het doel: ondernemerschap, innovatie en samenwerking van retailers, horecaondernemers en vastgoedeigenaren versterken. Partijen moeten belemmerende regels kunnen schrappen, veranderen of (tijdelijk) opschorten. Tijdens de pilot is gezocht naar maximale experimenteerruimte in zowel lokale als landelijke regelgeving. Op 2 december 2016 is de pilot afgerond en gepubliceerd.

Wat willen we ermee bereiken?

Op lokaal niveau gaat het om een nieuwe set lokale regels die recht doet aan de praktijk van retail- en horecaondernemers vandaag de dag. Landelijk wordt gestreefd naar nieuwe kennis (in de praktijk getoetst) over moderne regelgeving voor winkelgebieden. Het ging in de pilot om meer experimenteerruimte in landelijke wet- en regelgeving betreffende winkelgebieden. Platform31 heeft de pilot begeleid, landelijk overleg gevoerd en voor uitwisseling van kennisd tussen de pilotgebieden gezorgd.

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

De pilot Verlichte regels winkelgebieden is gestart in het  voorjaar 2015 en begin december  2016 afgerond.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

De eindreportage is op de 2 december 2016 gepubliceerd. De verrassende conclusie na anderhalf jaar experimenteren: niet het schrappen van regels, maar een meer coöperatieve houding van de gemeente leverde de grootste winst op. Toch zijn er ook diverse concrete regels verbeterd.
Download hier het rapport.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Kijk op www.platform31.nl/verlichteregelswinkelgebieden

Wie doen aan deze afspraak mee?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.