14 maart 2016

Experimenteren met verlichte regels in winkelgebieden

Deelnemers aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden experimenteren op diverse vlakken met het tijdelijk verlichten van regelgeving. Ondernemers kunnen een verzoek indienen of de gemeente neemt zelf het initiatief voor minder regels.

Een greep uit de initiatieven: horeca in een pand met detailhandelsbestemming, flitsvergunningen voor horeca en evenementen, ruimere interpretatie van de Drank- en Horecawet, een jaarvergunning evenementen en verruiming van het uitstallingenbeleid. Gelijktijdig met minder of andere regels krijgen de lokale werkwijzen hiervoor steeds meer invulling

Bijeenkomst 19 november

De twaalf gemeenten die aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden deelnemen, waren op 19 november 2015 te gast in Zwolle voor hun tweede gezamenlijke bijeenkomst. Lees hier meer over de bijeenkomst en de pilot.

Pilot Verlichte regels winkelgebieden

De pilot Verlichte regels winkelgebieden (voorjaar 2015–najaar 2016) is onderdeel van de nationale Retailagenda. Er doen twaalf (kern)winkelgebieden mee: Alkmaar, Ede, Goes, Helmond, Leidschendam-Voorburg (Oud Voorburg), Midden-Drenthe (Beilen), Oss, Roosendaal, Rotterdam (West-Kruiskade), Sluis, Zeist en Zwolle. De pilot wordt georganiseerd door Platform31, met medewerking van Expertteam winkelgebieden en steun van de stuurgroep Retailagenda.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.