Bevorderen export door informatie en inspiratie

12

Wat houdt deze afspraak in?

Het doel is om de informatie over online export te verbeteren, zodat retailers geïnspireerd raken om (meer) te exporteren en daarbij praktische oplossingen voor de uitvoering krijgen. Deze informatievoorziening komt op bestaande platforms van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ondernemersplatform.

Wat willen we ermee bereiken?

Nederland is een exportland, maar de retailexport blijft op Europees niveau achter. Relatief weinig buitenlandse consumenten doen aankopen bij Nederlandse winkels, terwijl internet veel kansen biedt. Door te inspireren en informeren is het doel dat de retailexport minimaal verdubbelt. Noodzakelijke voorwaarde daarvoor is het slechten van barrières in de interne markt. Kansrijke exportproducten zijn sterke merken, Dutch design en innovatieve oplossingen. De initiatieven op een rij:

  1. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal informatie over online verkoop in het buitenland toegankelijk maken via de app ‘Nederland exporteert’.
  2. Er komt een interactief platform voor retailers en andere bedrijven om met elkaar informatie uit te wisselen.
  3. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal het informatieaanbod voor retailers op haar website aanpassen.
  4. De rijksoverheid en brancheorganisaties brengen via actieve communicatie het platform onder de aandacht van retailers.
  5. De rijksoverheid handelt actief op de meldingen van ondernemers en zet zich in om barrières in de retailexport weg te nemen.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

De app ‘Nederland exporteert’ is de eerste Nederlandse wereldwijde export app, speciaal ontwikkeld voor ondernemers met grensverleggende ambities. De app is te vinden via http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/hulp-bij-zakendoen-het-buitenland/nl-exporteert-wijzer-export

Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Thuiswinkel.org hebben gezamenlijk gewerkt aan een checklist voor ondernemers voor crossborder verkoop, zie www.thuiswinkel.org/bedrijven/e-commerce-kennis/internationaal-ondernemen/cross-border-checklist. Hierin is onder meer de EU tool Watify te vinden met informatie over wettelijke verplichtingen voor met name midden en kleine bedrijven die online (willen) verkopen.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen

Wie doen aan deze afspraak mee?

Contactpersonen

Martijn Hos

Martijn Hos

0318 - 64 85 75 martijnhos@thuiswinkel.org

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.