Regeldruk verminderen in de retail

17

Wat houdt deze afspraak in?

Bakkers, slagers, kappers, bloemisten en schoenmakers hebben zich in 2014 verenigd in de Coalitie winkelambacht. Deze ambachtelijke winkeliers hebben aangegeven dat zij veel regeldruk ondervinden. De ondernemers ervaren beperkingen in de dagelijkse bedrijfsvoering, wat ten koste gaat van de winstgevendheid van hun bedrijven.

De Coalitie winkelambacht heeft daarom minister Kamp gevraagd een Maatwerkaanpak winkelambacht te starten. De minister heeft hierop een traject gestart om de regeldruk gezamenlijk aan te pakken. Het ministerie ondersteunt de aanpak met een ambassadeur en projectleider. Ook vanuit de Coalitie winkelambacht is een projectleider aangesteld. Om samenhang tussen de activiteiten te versterken is de Maatwerkproject toegevoegd aan de Retailagenda.

Wat willen we ermee bereiken?

Het doel is bouwen aan een duurzaam en uitstekend ondernemersklimaat in het winkelambacht. Door regeldruk aan te pakken waar ondernemers de meeste hinder van ondervinden, ervaren zij meer ruimte om te ondernemen, vernieuwen en groeien.

Wat hebben we gedaan sinds de presentatie van de Retailagenda?

Sinds de presentatie van de Retailagenda heeft de coalitie winkelambacht de volgende mijlpalen bereikt:

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

Het actieprogramma regeldruk winkelambacht loopt tot en met 2018. Op alle elf belemmeringen is actie ondernomen. De betrokken partijen werken hard om de gestelde doelen binnen deze periode te realiseren in afstemming met de belangrijkste stakeholders.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via maatwerk@minez.nl
Kijk hier voor meer documentatie.
Nieuws: @maatwerkEZ

Wat zijn de belangrijkste documenten over de maatwerkaanpak winkelambacht ?

Welk organisaties zijn betrokken?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.