Efficiënte logistiek

7

Wat houdt deze afspraak in?

In het kader van de ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’ gaat Detailhandel Nederland samen met de ondertekenaars uit het bedrijfsleven en lokale overheden een onderzoek verrichten. Het doel: hoe valt op regionaal niveau optimalisatie te bereiken bij de logistieke bevoorrading van winkels als het gaat om venstertijden en milieuzones?

Wat willen we bereiken?

Zowel marktpartijen als overheden zijn gebaat bij een zo efficiënt mogelijk logistiek proces. De efficiëntie gaat enerzijds over de kosten voor de ondernemer. Anderzijds betreft het de belasting van het vervoersnet en de uitstoot-/milieuschade. Winkeliers en vervoersbedrijven investeren veel in duurzame en stille vervoersmiddelen en in onderzoek naar optimalisatie van het logistieke proces. Zij worden echter ook – vanuit algemeen belang – geconfronteerd met barrières in het logistieke  proces (zoals milieuzones en venstertijden). Aan de Green Deal ligt het Energieakkoord voor duurzame groei ten grondslag. Hierin staat: “Partijen beogen [..] in 2014 een Green Deal te sluiten over zero emission stadslogistiek die regionale pilots faciliteert en richting geeft”. Onder Zero Emission Stadslogistiek wordt hier verstaan de verlaging van in ieder geval de CO2-emissie als gevolg van stadslogistiek tot nul, en bij voorkeur ook van NOx, fijnstof en geluidsemissies in de binnenstad als gevolg van stadslogistiek tot vrijwel nul.

Wat is er tot nu toe bereikt? 

Op 16 februari 2017 hebben vijf brancheorganisaties, Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org, Koninklijke Horeca Nederland, TLN en evofenedex, namens ondernemers een position paper logistiek opgesteld. Ze hebben een actielijst met zeven verbeterpunten opgesteld om binnensteden efficiënt, schoon en veilig te bevoorraden. Ze pleiten voor het verminderen van regels, maar ook het hanteren van uniforme regels kan al veel winst voor efficiënte bevoorrading opleveren. Dit kan worden bereikt als gemeenten en bedrijfsleven beter gaan samenwerken.
Download hier de position paper.

Wie doen aan deze afspraak mee?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.