17 februari 2017

Verbeterpunten logistiek

Er moet een eind komen aan de wirwar van regels die gelden bij stedelijke distributie. Vijf brancheorganisaties trekken aan de bel bij gemeenten. Ze hebben een actielijst met 7 verbeterpunten opgesteld om binnensteden efficiënt, schoon en veilig te bevoorraden. Deze position paper is op 16 februari overhandigd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org, Koninklijke Horeca Nederland, TLN en evofenedex pleiten voor het verminderen van regels, maar ook het hanteren van uniforme regels kan al veel winst voor efficiënte bevoorrading opleveren. Dit kan worden bereikt als gemeenten en bedrijfsleven beter gaan samenwerken. Uit onderzoek blijkt dat venstertijden er in de praktijk toe leiden dat er juist méér voertuigbewegingen in de binnenstad ontstaan. Wanneer gemeenten ook nog gelijke emissie-regels zouden hanteren, zou dat meteen een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van low- en zero-emissie voertuigen. Fabrikanten hebben dan één norm om hun voertuigen op te ontwerpen.
De leefbaarheid van binnensteden is één van de speerpunten van VNG. Volgens Van Zanen sluit het streven naar een schone, veilige en efficiënte stedelijke bevoorrading aan bij de speerpunten van VNG. ‘Wij zetten ons hiervoor dan ook graag met u gezamenlijk in’, aldus Van Zanen.
Naast het verminderen van en helderheid bieden in regels, doen de partijen gezamenlijk ook suggesties voor:

De initiatiefnemers roepen gemeenten op om hieraan in gezamenlijkheid verdere invulling te geven.

Download hier de position paper

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.