Stimuleren lokale samenwerking voor toekomstgerichte winkelstraten

3

Wat houdt deze afspraak in?

Om winkelgebieden weer levendig te maken, is het wenselijk dat alle betrokken partijen zoals gemeenten, ondernemers, centrummanagers en vastgoed samenwerken. Platform De Nieuwe Winkelstraat heeft een methodiek ontwikkeld die betrokken partijen helpt om een winkelgebied toekomstbestendig te maken. DNWS brengt op lokaal niveau alle stakeholders bij elkaar, maakt een uitgebreide analyse van het winkelgebied en stelt een actieplan op waar men gezamenlijk mee aan de slag gaat. Het advies van DNWS kan betrekking hebben op een gemeente, maar ook op een enkel winkelgebied.

Wat willen we bereiken?

Voor winkels en winkelstraten liggen er grote uitdagingen om aantrekkelijk te blijven en  toegevoegde waarde te creëren voor het winkelend publiek. Daarnaast is er de uitdaging om de digitale mogelijkheden in winkels en ook op winkelstraatniveau te benutten. In deze veranderende wereld zijn vele adviseurs actief en tonen betrokken stakeholders grote belangstelling. Vaak is er echter een mismatch in kennisniveau tussen vraag en aanbod. Platform DNWS wil een rol spelen in het bijeenbrengen van de diverse partijen (vraag en aanbod) en zo toekomstgerichte oplossingen stimuleren. Dit kan ook het startpunt zijn om een RetailDeal te sluiten.

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

Platform DNWS heeft  inmiddels advies gegeven aan zo’n 100 winkelgebieden.

Wie doen aan deze afspraak mee?

Initiatiefnemer is Platform de Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Dit is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland. DNWS richt zich sterk op succesvolle kruisbestuivingen tussen de fysieke en online wereld. Daarbij faciliteert het platform kennis, beschikbare oplossingen, good-and-bad-practices, content (data) en infrastructuur voor lokale initiatieven. Het platform verzamelt informatie door bestaande initiatieven te volgen, maar ook door zelf projecten te starten. Gewerkt wordt aan een doe-agenda: ondersteuning van lokale projecten in de praktijk.

Andere betrokken partijen zijn:

Contactpersonen

Platform De Nieuwe winkelstraat

Platform De Nieuwe winkelstraat

088 - 973 0600 info@dnws.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.