Europese kansen voor de retail pakken

11

Wat houdt deze afspraak in?

Het ministerie van Economische zaken en de Nederlandse detailhandel zetten zich gezamenlijk in voor betere Europese regelgeving. Het doel: de lastendruk voor de detailhandel verminderen en grensoverschrijdende activiteiten in de retail stimuleren.

Wat willen we ermee bereiken?

De Nederlandse detailhandel wordt belemmerd in haar groei. Zowel nationaal als Europees, zowel online als offline. Dit komt door de hoeveelheid regelgeving en het verschil tussen regels in de lidstaten. De retailsector heeft een lijst opgesteld met bestaande en voorgenomen regelgeving die door de detailhandel als belastend wordt ervaren. Samen met het ministerie van Economische Zaken zijn de gezamenlijke prioriteiten bepaald om actie op te ondernemen. De overige punten vragen om nadere analyse en prioritering, waarna mogelijke gezamenlijke actie valt te bepalen. Deze lijst zal als inbreng fungeren in relevante overleggen op nationaal, Benelux en Europees niveau. Ook zal de lijst van invloed zijn op de agenda voor detailhandel tijdens het Nederlands voorzitterschap in 2016.

Betere regelgeving omvat de volgende punten.

  1. Regelgeving die uitvoerbaar en werkbaar is en bijdraagt aan het beoogde doel.
  2. Betere coördinatie van implementatie van Europese wetgeving om verschillende interpretaties te vermijden.
  3. Verwijderen van handelsbarrières op de Europese interne markt door het onderling afstemmen van regelgeving op onderwerpen als: consumentenbescherming, btw-afdrachten, verpakkingen, etiketteringseisen, betalingsverkeer, gegevensbescherming en arbeidsmobiliteit.
  4. Werk maken van wederzijdse erkenning.
  5. Betere coördinatie van toezicht en handhaving door de lidstaten van Europese regelgeving.
  6. Aanpakken van nationale koppen in regelgeving door lidstaten.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

http://www.detailhandel.nl/images/pdf/Bijlage_Europa_als_onderdeel_van_de_Retailagenda.pdf

Wie doen aan deze afspraak mee?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.