Retailinnovatie-agenda

21

Wat houdt deze afspraak in?

Om in te kunnen spelen op de veranderende wensen van de consument en de retail toekomstbestendig te maken, is innovatie nodig. Met de Retailinnovatie-agenda gaan de partners gezamenlijk oplossingen ontwikkelen en implementeren voor de retailvraagstukken van nu en de toekomst, voor zowel ondernemers als overheid.  Ze onderschrijven het belang van retailinnovatie en bundelen hun krachten voor de uitvoering in de praktijk.

Wat willen we ermee bereiken?

De innovatie zit in de concrete kennis, producten, diensten, tools en concepten, maar ook in de wijze waarop deze tot stand komen. De stad Den Haag fungeert, samen met andere steden die zich als partner bij dit initiatief aansluiten, als retail living lab. De lokale praktijk is de basis voor een samenhangende landelijke Retailinnovatie-agenda. Lokale initiatieven leiden tot landelijke meerwaarde via kennisdeling en landelijke opschaling. De Retailinnovatie-agenda heeft een looptijd van minimaal 3 jaar. Het programma bestaat uit activiteiten binnen vijf samenhangende domeinen:

  1. Living Labs: innovaties realiseren en zichtbaar maken in winkels, winkelgebieden en online;
  2. Kennis: ontwikkelen en uitvoeren van een kennis- en innovatieagenda retail, met een kenniscluster en toegepast innovatief onderzoek;
  3. Technologie & Concepten: ICT, creatieve sector en andere specialisten ontwikkelen producten, gericht op o.a. open data, online presence en andere retailchallenges;
  4. Educatie & Opleiding: vergroten van kennis en vaardigheden onder retailers, werknemers en specialisten met behulp van nieuwe tools;
  5. Ontmoeting: uitwisseling, creativiteit en krachtenbundeling door gezamenlijke werklocaties, clusterontwikkeling, events en communicatie.

Kijk hier voor meer informatie over de Retail Innovatie Agenda.

Wie doen aan deze afspraak mee?

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kanalen van de deelnemende partners en het programma staat open voor zowel landelijke partijen als lokale partijen zoals gemeenten om aan te sluiten. De ervaring en kennis die wordt opgedaan wordt onder meer via de kanalen van de Retailagenda breed beschikbaar gemaakt. Hiermee ontstaat kennis en inspiratie voor zowel ondernemers als overheid om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen om de retail toekomstbestendig te maken.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.