26 oktober 2017

Hogescholen lanceren Retail Innovation Platform

Acht hogescholen starten het Retail Innovation Platform. Het is een samenwerking met TKI CLICK NL, de landelijke Retail Innovatie Agenda en praktijkpartners. Door krachten op het gebied van onderzoek te bundelen willen zijn innovatie in retailsector stimuleren.

De initiatiefnemers hebben de ambitie om met praktijkgericht onderzoek invulling te geven aan de kennisfunctie van de Retailagenda. Nadruk ligt op samenwerking en kennisdeling tussen lectoraten, brancheorganisaties en de retailsector. Zo willen zijn een impuls geven aan de noodzakelijke innovatie van de retailsector.

Aanleiding platform
Door ontwikkelingen in technologie, duurzame, sociaal-culturele en demografische trends, staan veel winkeliers voor belangrijke uitdagingen. Innovatie is daarom noodzakelijk. Binnen veel hogescholen is retailinnovatie een belangrijk onderzoeksthema. Jesse weltevreden, lector Digital Commerce van de Hogeschool van Amsterdam: ‘Praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie door hogescholen kan winkeliers belangrijke inzichten opleveren die hen helpen te innoveren. Onderzoek op hogescholen heeft vaak een lokale of regionale focus en geniet (inter)nationaal nog weinig bekendheid. Met dit platform willen wij onze kennis en expertise bundelen en beter ontsluiten voor de sector.’ Binnen het platform wordt o.a. onderzoek gedaan naar vitaliteit van winkelgebieden, instore technologie, e-commerce en duurzaamheid.

Activiteiten
Het platform gaat zich o.a. richten op de uitbreiding van het netwerk van deelnemende kennisinstellingen, de ontwikkeling van een online kennisportal en een gezamenlijk onderzoeksprogramma dat aansluit op de Retail Innovatie Agenda en het landelijke onderzoeksprogramma Shopping Tomorrow. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd voor onderzoekers van hogescholen om kennisuitwisseling te bevorderen. Paul Rutten, lector Creative Business, Hogeschool van Rotterdam: ‘Via dit platform willen wij een duurzame samenwerking realiseren op het gebied van praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie tussen kennisinstellingen en het werkveld die de looptijd van de subsidie overstijgt.’

De initiatiefnemers
Initiatiefnemers van het platform zijn de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Saxion, NHTV Breda, TMO Fashion Business School en de Technische Universiteit Eindhoven. Ook wordt het platform ondersteund door praktijkpartners als Shopping Tomorrow, Thuiswinkel.org, INretail, Platform de Nieuwe Winkelstraat en de E-commerce foundation.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.