9 februari 2017

Binnenstadslab Bergen op Zoom heeft rol van aanjager

Vanuit een leegstaand winkelpand in het centrum van Bergen op Zoom werkt het Binnenstadslab aan negen projecten die de binnenstad weer vitaal moeten maken. Projectleider Richard Stomp vertelt hoe succesvolle ondernemers en innovatieve concepten de levendigheid in het centrum gaan terugbrengen.

Het Binnentadslab is door de gemeente Bergen op Zoom ingeschakeld voor de praktische uitvoering van het programma “Brede Aanpak Binnenstad”, dat zich richt zich op de vitalisering van de binnenstad. ‘De gemeente kan dat niet alleen’, stelt projectleider Richard Stomp. ‘Dat moet je samen doen met partners. Wij zoeken de verbindingen met allerlei ondernemers en dat kost tijd en energie.’
Negen projecten moeten bijdragen aan de realisatie van het binnenstadsplan van Bergen op Zoom. Zo wil de gemeente het bezoek aan de binnenstad verhogen. ‘Niet alleen van eigen inwoners, maar ook door toerisme,’ vertelt Stomp over de plannen. ‘We werken daarvoor nauw samen met city marketing en een groot aantal spelers in de stad. We zijn gaan kijken naar de aantrekkingskracht van Bergen op Zoom voor bezoekers van buiten de stad, want dat moet meer zijn dan alleen het historisch karakter. De stad zit vol met geweldige verhalen, de manier waarop we die gaan vertellen moet nu worden bepaald.’
Om te weten hoe de stad nu wordt ervaren is vorig jaar de customer journey in kaart gebracht. ‘In opdracht van het Binnenstadslab zijn dertig gezinnen op pad gegaan om verslag te doen van hun ervaring, en vooral van hun ergernissen, zodat de bezoekerservaring verbeterd kan worden. Daar is een top twintig uitgekomen, die daadwerkelijk u aangepakt gaat worden.’

Startende ondernemers
Als je een aantrekkelijke binnenstad wilt met bijzondere, lokale winkels, dan moet je zorgen voor kundige ondernemers die het vak verstaan, redeneert het Binnenstadslab. Dus is vorig jaar de Retail Academy gestart met opleidingen om het ondernemerschap te versterken. ‘We halen docenten uit het hele land om winkeliers te helpen om succesvol te zijn. Daar zijn nu al tien nieuwe winkels uit voortgekomen. Volgend jaar zullen dat er nog meer worden’, voorspelt hij enthousiast. In dat licht heeft Bergen op Zoom nu ook een eigen Retail Lab om innovatieve concepten te stimuleren en startende succesvol ondernemers te ondersteunen. ‘We doen aan coaching en helpen ondernemers bij vlakken waar ze nog zwak zijn.’ Tegelijkertijd houdt de gemeente zo een beetje grip op het aanbod. ‘Je wilt tenslotte niet dat iedereen hetzelfde hippe koffietentje start’, legt Stomp uit.

Versnipperd
Het Binnenstadslab houdt zich ook bezig met het terugbrengen van het aantal winkelvierkantemeters. ‘Daarbij draait het om twee belangrijke vragen: wat wordt de winkelkern en welke functies zien we op welke plek? Bergen op Zoom is bereid om daarbij met functies te experimenteren. We kijken bijvoorbeeld naar grote thema’s als de zorg en het vereenzaming van ouderen.’ Stomp noemt het lastig dat het eigenaarschap van de panden versnipperd is. Bovendien komen veel eigenaren van buiten de stad. ‘Dat maakt het moeilijk om die gedeelde visie te krijgen.’

Positieve vibe
Hij benadrukt het experimentele karakter van het Binnenstadslab. ‘Learing by doing, is het credo. We proberen veel, werkt het niet dan gaan we met iets anders verder.’ Daarnaast heeft het Binnenstadslab een aanjagende en verbindende rol. De locatie, midden in de stad, maakt het laagdrempelig voor partijen om even binnen te stappen. En dat gebeurt tot tevredenheid van Stomp steeds vaker. ‘Ze weten dat we ze kunnen helpen met vragen of in contact kunnen brengen met andere ondernemers. Iedereen kan meedoen, dat maakt het succes groter.’ Stomp somt de bereikte resultaten op. ‘We hebben nu 30 interessante winkels in de pijplijn, tien zijn er recent geopend. Er ontstaat echt een positieve vibe rond het starten van een winkel. We zien drempels minder worden en de samenwerking op gang komen, en dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Sommige ondernemers moeten daar aan wennen. Ze zijn gewend om een vuist tegen de gemeente te maken, maar je moet elkaar zien te vinden en niet bestrijden. Darwin zei: niet de sterkste overleeft, maar degene die zich het beste kan aanpassen aan de wijzigende wereld, dat geldt voor ondernemers net zo goed.’

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.