17 november 2016

Marijke van Hees: De binnenstad voorbij

Tijdens het door Vastgoedjournaal en RetailTrends georganiseerde congres over de retail hamert Marijke van Hees -voorzitter van de Retailagenda- op het belang van lokaal en regionaal samenwerken.

De Retailagenda richt zich sterk op lokale verantwoordelijkheid, benadrukt Marijke van Hees. ‘Betrokken partijen moeten een gezamenlijk retailvisie ontwikkelen. Daarbij moet men kijken naar het karakter van een gebied of gemeente en welk profiel daar bij past. Je moet de binnenstad voorbij. Stadscentra en dorpskernen moeten ingericht zijn op de behoefte van de consument. Gaat het om de dagelijkse boodschappen, shoppen of meer om fun? Om kansrijk te zijn moeten gebieden een regionale functie hebben en dat betekent soms slecht nieuws voor de buurgemeenten. Er zullen winkelcentra gaan verdwijnen, terwijl andere juist sterker worden. Door samen te werken ontstaat er minder schade.’

Provinciale RetailDeal
De uitdaging is om kansrijke gebieden verder uit te bouwen en kansarme gebieden een richting te geven. ‘Regionale afstemming is dan essentieel’, stelt Van Hees. ‘Daar heb je de provincies voor nodig, zij kunnen voor scherpte zorgen en toezicht houden op gemaakte afspraken.’ Alle 12 provincies hebben onlangs een provinciale RetailDeal getekend, waarbij ze de taak op zich nemen om de overcapaciteit aan winkeloppervlak aan te pakken en voor sterke winkelgebieden te zorgen. ‘Provincies gaan dat onder andere doen door objectieve gegevens te verzamelen rond koopstromen en leegstand. Plancapaciteit moet worden teruggedrongen en zachte plannen worden gesaneerd. Daarnaast gaan ze zich inzetten voor een goed ruimtelijk instrumentarium, dat moet helpen bij de aanpak van leegstand en herbestemming van winkelpanden.’

Achterland
50-winkelgebieden
Van Hees verwijst naar onderzoek van het Planbureau voor een leefbare omgeving (PBL), dat constateert dat er 55 sterke, solide binnensteden zijn met een eigen profiel. Ze laat zien dat problemen met leegstand in de regionale gebieden het grootst zijn. ‘Er is daar een enorme kaalslag, maar de mensen die daar wonen hebben ook behoefte aan goede voorzieningen. Er wordt wel eens vergeten dat er ten oosten van Nederland een achterland ligt met een enorm potentieel aan consumenten. Daarom gaan we met grensgemeenten om tafel om een campagne in Duitsland te starten.’

Innovatie
Sinds oktober is het thema innovatie als eenentwintigste actiepunt toegevoegd aan de Retailagenda. Van Hees: ‘De gemeente Den Haag kwam met de suggestie om aandacht aan innovatie te besteden. Ze merkten dat het mkb op dit gebied achterblijft, terwijl de klant van nu juist slimmer, sneller en leuker wil shoppen. Daar is innovatie voor nodig. De Retaillinnovatie-agenda stimuleert steden om met werkgevers en werknemers living labs op te zetten en in de praktijk aan de slag te gaan. Den Haag heeft het voortouw genomen, maar het doel is dat ook andere steden zich gaan aansluiten.’

Politieke partijen
De daling van de leegstand is voorzichtig ingezet, ‘maar het zal nog zeker twee kabinetten duren voor van herstel kan worden gesproken’, schat ze in. Hoewel het belang van de retail groot is, komt de sector nauwelijks voor op de agenda van politieke partijen. Ze is dan ook blij met de campagne die VNO-NCW is gestart met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer. ’VNO-NCW zet het thema bruisende steden op de agenda, dat zorgt voor het nodige gezag’, besluit Van Hees.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.