10 juli 2017

Bodegraven-Reeuwijk kiest voor co-creatie

In Bodegraven is eind 2016 een eigentijdse centrumvisie vastgesteld. Hier kwam voor het eerst ook de lokale ondernemersvereniging aan te pas.

In Bodegraven krijgen ook de ondernemers een kans om mee te denken over de nieuwe centrumvisie. De ondernemersvereniging (de BOV) beschikt sinds 2015 over een eigen centrummanager die wordt gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds. Andy Jansen, projectleider centrumvisie vertelt over de stappen die zijn gezet. ‘De centrummanager heeft werkgroepen opgezet rond verschillende overkoepelende thema’s. Deze werkgroepen zijn breed ingevuld met een vertegenwoordiging van ondernemers, betrokken Bodegravers en ambtenaren. Vanuit de verschillende werkgroepen zijn initiatieven gelanceerd en is een mooi proces ontstaan waar uiteindelijk ook inwoners bij zijn betrokken.’

Van links naar rechts: Andy Jansen (projectleider centrumvisie), Dirk-Jan Knol (wethouder), Maurits Versteegh (directeur Rabobank), Renske van Dam (ondernemer), Jeroen Wichers (centrummanager), Klaas Jan van Dam (ondernemer).

Kort en bondig
‘Zo is in het voorjaar een tweedaags festival georganiseerd en een pop-up shop geopend, waarbij bezoekers van het centrum de mogelijkheid is geboden mee te denken over mogelijke verbeteringen in het centrum, vervolgt hij. Die input is uiteindelijk verwerkt in een kort en bondig geformuleerde visie. Inmiddels is een enthousiaste stuurgroep aan de slag om uitvoering te geven aan de ideeën uit de visie. Jansen: ‘Hierin zijn ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en gemeente vertegenwoordigd. Maurits Versteegh is als lokale bankdirecteur ook betrokken in het proces en licht toe: ’De kracht van deze samenwerking is wederzijds vertrouwen en een gezamenlijk doel voor ogen hebben. Dat bindt samen en maakt dat er successen behaald worden’

Bekijk hier de visie van Bodegraven:

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.