Mensen meenemen

9

Wat houdt deze afspraak in?

Sociale partners in de detailhandel (met name mkb en non-food) stelden in het voorjaar van 2015 een sectorplan op. Dit ging over de bevordering van werknemerstransitie in de retail; het doel was 250 transitietrajecten mogelijk te maken. Het doel: personeel dusdanig opleiden dat het voldoende gekwalificeerd is voor de nieuwe eisen die aan de retail worden gesteld.

Wat willen we ermee bereiken?

In de retailsector werken 775.000 mensen. De werkgelegenheid in ‘traditionele’ functies zal bij een aantal bedrijven afnemen, terwijl de sector een steeds grotere behoefte heeft aan nieuwe competenties en expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van eCommerce. De aard van de retail zal steeds meer richting dienstverlening verschuiven. De belangrijkste uitdaging is de medewerkers goed toe te rusten. Zo is in de winkels behoefte aan personeel dat gastvrij en servicegericht is. Het is voor de vernieuwing in de sector noodzakelijk dat er voldoende personeel beschikbaar is.

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

De sociale partners in de retail – Detailhandel Nederland, FNV en CNV Vakmensen hebben het initiatief genomen om een mobiliteitsprogramma voor de retail te ontwikkelen. Op 28 april 2016 is dit programma van start gegaan met ondersteuning van het UWV en een cofinanciering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel hiervan is om werknemers die hun baan zijn verloren te ondersteunen, zodat zij zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen, binnen of buiten de retailsector. Zie o.a. de website www.loopbaansupportdetailhandel.nl

Wie doen aan deze afspraak mee?

Contactpersonen

Willem Leyh

Willem Leyh

06-11620559 willem.leyh@retailland.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.