Human Capital Agenda

De Human Capital Agenda (HCA) gaat over de investeringen van ondernemers, werkgevers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, die noodzakelijk zijn om de competenties van iedereen die werkzaam is in de (food en non-food) retailsector aan te laten sluiten bij de noodzakelijke transitie van de sector.

De technologische en demografische ontwikkeling, gecombineerd met toenemende internationalisering, leidt tot een heroriëntatie van de arbeidsmarkt en de skills die nodig zijn. Zowel in fysieke winkels, bij webwinkels als bij de multichannelretailers. Naast gastheerschap is in de retailsector kennis van nieuwe technologieën essentieel. De overkoepelende doelstellingen en uitvoeringslijnen van uit de Human Capital Agenda zijn:

De HCA is bij uitstek een netwerkconcept waarbij met alle relevante partijen samengewerkt. In het kader van de HCA zijn er al talrijke initiatieven waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren. Het gezamenlijk doel daarbij is om toekomstbestendig beroepsonderwijs en innovatie van de beroepspraktijk binnen de retailsector te realiseren. Kruisbestuiving en coördinatie van al deze initiatieven is heel belangrijk. Hier wil de Retailagenda een aanjager zijn.

Actiepunten en voortgang

De vier projecten die financiering van SDF ontvangen dragen bij aan het professionaliseren van Human Capital Management in de sector en helpen retailers en medewerkers om hun eigen beroepscompetenties verder te ontwikkelen. Vanuit de Retailagenda wordt gestuurd op actieve afstemming, kennisdeling en inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende projecten. De projectleiders vormen samen een werkgroep om de voortgang en uitkomsten te bespreken.

Vier richtingen

De projecten zijn onderdeel van de Human Capital Agenda (HCA) van de Retailagenda. Deze richt zich op de investeringen van ondernemers, werkgevers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die noodzakelijk zijn om de competenties van iedereen die werkzaam is in de retailsector aan te laten sluiten bij de noodzakelijke transitie van de sector.
In de HCA van de Retailagenda worden bestaande en nieuwe activiteiten gebundeld en gedeeld om zo de positie van retailers en medewerkers te versterken. De projecten vallen onder de vier richtingen van de HCA:

1. Hoe onderneem je in de nieuwe retailcontext, en wat betekent dit voor human capital?

Hoe onderneem je in de nieuwe retailcontext, en wat betekent dit voor human capital?
Het project Future Proof Retail sluit aan bij deze richting en gaat uit van concrete vragen van retailers over nieuwe businessmogelijkheden. Vragen zoals kan deze innovatie toegepast worden? Hoe pakken we dat aan? Wat werkt wel, wat niet? Wat moeten retailers/medewerkers kunnen om het te doen slagen? Concrete businessvraagstukken worden uitgevoerd in living labs met begeleiding vanuit het project en inzet van studenten.
De samenwerkende onderwijs- en kennisinstellingen in dit project zijn: Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, TMO Fashion Business School, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Zuyd, Gilde Opleidingen, ROC Mondriaan.

FutureProof Retail

In het kader van de Retailagenda zijn de onderwijsinstellingen gestart met zes living labs waar studenten onderzoek doen in de praktijk. De labs richten zich op het verbeteren van de benodigde skills (kennis, vaardigheden en attitude) van ondernemers en medewerkers, middels het ontwikkelen van tools en nieuwe businessmodellen om toekomstbestendig te zijn en biedt gemeenten handvatten om hun lokale retailers te ondersteunen om future proof te worden.

Lees hier meer over de HCA living labs

CentrumManagement Academy

Om het aantal goed gekwalificeerde centrummanagers te vergroten is de Centrummanagement Academy (CMA) opgericht. De academy biedt bestaande en nieuwe centrummanagers de mogelijkheid om tijdens een half jaar durende opleiding aan de hand van de praktijk de noodzakelijke kennis en vaardigheden op te doen. CMA is een samenwerkingsverband tussen Platform DNWS, VVCM en De Verschilmakers.
Er is hard gewerkt aan het vervolmaken van het opleidingsprogramma en de start van de eerste leergang van de CMA is op 21 november 2018. Er zijn nog slechts 4 plekken beschikbaar.
Tevens wordt actief samengewerkt met Kenniscentrum Handel (KCH) om het beroepscompetentieprofiel van de centrummanager op te stellen. Er wordt o.m. gekeken naar de mogelijkheid om verschillende niveaus te benoemen en daarop het curriculum nader in te richten. Met Haagse Hogeschool is contact omtrent didactiek.

 2. Lifelong learning in de retail als structureel onderdeel van Human Capital Management

Bij cao-besprekingen/onderhandelingen is de noodzaak van lifelong learning een serieus gespreksonderwerp geworden. Lifelong learning is een mes dat aan twee kanten snijdt: organisaties kunnen door het onderwerp volwaardig en structureel op te pakken hun organisatie beweeglijker maken en houden, tegelijkertijd kunnen medewerkers ervoor zorgen dat ze fit for work blijven. Het project youfit@retail is hierop gericht.

Youfit@retail biedt medewerkers en ondernemers praktische hulp bij loopbaanvraagstukken en komt met concrete oplossingen om het gesprek aan te gaan en de regie te nemen over werk en loopbaan. Youfit@retail is het vervolg op Loopbaansupport Detailhandel. Onderdeel van het platform van YouFit@retail is een vacaturebank en een e-Portfolio. YouFit@retail werkt op het gebied van duurzame inzetbaarheid o.a. samen met Werk in de Winkel (INretail), www.mmmlekkerwerken.nl (Vakcentrum) en Loopbaanplein drogisterijen (KNDB).

Welke instrumenten zijn effectief om een gedragsverandering te realiseren wat betreft de regie nemen over de eigen loopbaan? Met Saxion hogeschool is een onderzoek gestart naar de attitude van medewerkers en de sociale context waarin zij zich bewegen om te zien welke instrumenten wel en niet werken.

3. Opleiden voor de retailsector

In het hele spectrum van de retail zal vraag zijn naar professionals op het gebied van e-commerce en digital skills. Zowel het grootwinkelbedrijf als het mkb zal gebruik willen maken van deze professionals, hetzij als werknemer of als zelfstandig ondernemer. Het project e-Academy start met het inventariseren van de diverse (nieuwe) functies op Hbo-niveau en stimuleert hier mensen voor op te leiden. De e-Academy ontwikkelt een compleet leerportaal voor de retail met een gratis basisaanbod van e-learnings dat lifelong learning op het gebied van digital skills ondersteunt en aantrekkelijk maakt. Van de 10 gratis e-learnings komt de eerste eind 2018 beschikbaar. De overige 9 zullen in 2019 worden opgeleverd.

4. Het Retail Qualification Framework als gemeenschappelijke referentie van en voor de sector

Het Retail Qualification Framework (RQF) is een framework van duurzame beroepscompetentieprofielen en beroepskwalificaties als referentie voor het opleiden en scholen van professionals voor de sector. Het wordt door de sector zelf opgesteld. Dit project valt niet onder de subsidiëring van SDF, maar wordt gerealiseerd door KCH en omvat NLQF niveau 1 tot en met 6. De BCP’s en de bijbehorende website worden op 6 december 2018 gepresenteerd.

Meer informatie
Willem Leyh, Projectleider HCA
willem.leyh@retailland.nl
06 11 62 05 59

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.