Lokale transformatie

Binnensteden en winkelgebieden veranderen in hoog tempo. Winkelgebieden verkleuren steeds meer van “place to buy” naar “place to meet”. Van transactie naar attractie en interactie.

Hierbij is juist ook de combinatie met andere functies zeer gewenst. Denk aan de toegevoegde waarde van horeca en culturele voorzieningen in een centrum en de beweging om weer in centra te gaan wonen. Voor studenten, gezinnen en ouderen kan een winkelgebied, met al haar voorzieningen, een geliefde plek zijn.
Met lokale transformatie willen we het adaptief vermogen van binnensteden, centrumgebieden, en winkelgebieden vergroten, zodat deze gebieden vitaal, toekomstbestendig en (economisch) aantrekkelijk blijven. Dit thema vraagt ook ruimte voor experimenten en innovatie op lokaal niveau.
Ook op dit thema geldt dat maatwerk en samenwerking noodzakelijk is. Ieder (winkel)gebied kent eigen kansen en bedreigingen en vraagt daarmee om een eigen aanpak, gedragen door alle stakeholders: overheden, ondernemers in detailhandel, horeca, cultuur en andere centrumfuncties, vastgoedeigenaren en bewoners.

Actiepunten en voortgang

RetailDeals

Gemeente Oosterhout en Woerden hebben een RetailDeal getekend. De focus van de Retailagenda ligt in de vervolgaanpak niet zozeer op het sluiten van nieuwe RetailDeals, maar meer op de ondersteuning van de bestaande RetailDeal-gemeenten. In gesprekken met gemeenten wordt gekeken welke ondersteuning gewenst is, zoals bijvoorbeeld het inzetten van platform De Nieuwe Winkelstraat, deelname aan intervisies of op andere wijze. Niettemin melden zich nog steeds gemeenten, die graag een RetailDeal willen tekenen.

Activatie proeftuinen in samenwerking met Platform 31

Er worden zo’n 20 proeftuinen geselecteerd waar door middel van interventies een impuls wordt gegeven aan de transformatie van leegstaande en/of verouderde winkelgebieden naar compacte, complete en comfortabele (winkel)gebieden. De interventies in de 20 proeftuinen starten uiterlijk in januari 2019.

Bewustwording transformatie

Er wordt continue gewerkt aan de aandacht voor de bewustwording en urgentie van de transformatie. O.a. door het thema te agenderen bij wethouders van de G40, provinciale bijeenkomsten en intervisies.

Ondersteuning thema’s G40

De wethouders van de G40-gemeenten hebben in het kader van de Retailagenda voor de komende collegeperiode een aantal thema’s vastgesteld, waaronder het aanpakken van leegstand, flexibiliteit regelgeving, samenwerking met ondernemers, ‘bevoorrading, milieuzones, parkeren’, ‘horeca en bewoners’. Elk thema wordt tijdens een bestuurlijke Netwerkdag behandeld. De Retailagenda maakt, samen met ambtelijke vertegenwoordigers en VNG, deel uit van het kernteam dat het thema voor die dag voorbereid.

Platform Middelgrote Gemeenten (PMG)

De Retailagenda werkt samen met Platform Middelgrote Gemeenten (PMG). 18 van de 38 PMG-gemeenten hebben een RetailDeal gesloten. Momenteel wordt geïnventariseerd of gezamenlijk opgetrokken kan worden op de thema’s van de Retailagenda, maar ook om de collectieve belangen op dit thema onder de aandacht te brengen bij de diverse ministeries. Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke RegioDeal en het sluiten van RetailDeals met de overige twintig gemeenten

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.