24 januari 2024

Minister Adriaansens van EZK verlengt steun aan Retailagenda

Demissionair minister Micky Adriaansens van EZK gaf op 23 januari 2024 in haar Kamerbrief aan de Tweede Kamer haar steun aan een nieuwe periode voor de Retailagenda. De nadruk van het programma ligt in de nieuwe periode vooral op de maatschappelijke meerwaarde en sociale functie van binnensteden.

In haar Kamerbrief onderstreept Adriaansens het belang van het voortbestaan van de Retailagenda. “Ik ben er van overtuigd dat de Retailagenda ook de komende jaren een belangrijke rol en taak kan vervullen”, aldus de minister in haar brief. Lees hier de Kamerbrief.

Impulsaanpak WInkelgebieden

De Retailagenda speelt daarbij een belangrijke verbindende en versnellende rol speelt tussen bestuurlijke partijen die zich bezighouden met retail en binnensteden en bij het ontwikkelen van kennis en het verspreiden daarvan

De samenwerking binnen de Retailagenda heeft er ook in geresulteerd dat het belang duidelijk werd van een gezamenlijke en integrale aanpak van achterblijvende winkelstraten en de problemen waar gemeenten hierbij samen met hun private partners tegenaan lopen. Uiteindelijk heeft het nadenken over oplossingen voor deze problematiek geresulteerd in de Impulsaanpak Winkelgebieden.

Maatschappelijke meerwaarde

De stuurgroep van de Retailagenda had eind 2023 aangeven voor een nieuwe termijn met elkaar door te willen. Daartoe is een nieuwe agenda opgesteld, als basis voor een hernieuwde samenwerking voor de periode 2024-2027.  De focus ligt daarbij op de maatschappelijke meerwaarde en sociale functie van binnensteden. En die van de stakeholders die voor levendigheid in de binnenstad zorgen, zoals retail, horeca en cultuur. “Alleen levendige binnensteden en kernen hebben de toekomst”, aldus Adriaansens.

Thema’s Retailagenda

Het programma richt zich op een beperkt aantal thema’s, waar de Retailagenda meerwaarde kan bieden: transformatie van binnensteden, de levendigheid van kernen, innovatie en digitalisering en arbeidsmarkt en human capital agenda.
Bekijk hier het nieuwe programma.

Ondersteuning

Het ministerie van EZK zal om de huidige vorm van ondersteuning te continueren. Die bestaat uit een processubsidie van 200.000 euro per jaar (onder meer voor de bezetting van een bureau, programmamanagement, communicatie et cetera) per jaar en ambtelijke ondersteuning vanuit EZK.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.