Routekaart fase 1

Terug naar de startpagina

Routekaart bestuurlijke samenwerking detailhandel
Fase 1: Detailhandel op de regionale agenda

Randvoorwaarden Voorbeelden
Is er sprake van een gezamenlijk probleem?
 • In centrum X is de leegstand hoog, terwijl de buurgemeente Y het centrum uitbreidt. Dit heeft effect op de voorzieningenstructuur (leegstand, waardedaling, etc.).
 • Er heerst veel leegstand in een aantal winkelcentra in de regio, de kwaliteit van de centra staat onder druk.
 • Regionaal zijn er te veel winkelmeters waardoor nieuwe plannen ter versterking van centra niet van de grond komen.
 • Er is sprake van een gezamenlijke ‘vijand’, zoals de mogelijke komst van een outlet-centrum.
Is het probleem urgent genoeg?
 • De leegstand in de regio is dermate hoog dat dit ongewenste gevolgen heeft (aantasting voorzieningenniveau, verloedering, banenverlies, etc.).
 • Uit een meting (bijv. koopstromenonderzoek) blijkt een structureel tegenvallende omzet over de gehele linie.
Past de schaalgrootte van de regio bij de gezamenlijke problematiek?
 • De regio is economisch verweven; uit koopstromenonderzoek blijkt dat consumenten in dezelfde regio oriënteren voor aankopen.
 • Het thema is voor alle deelnemende gemeenten relevant.
 • De bestuurlijke regio is niet per definitie de meest effectieve regio voor het thema detailhandel.
 • Ook op andere thema’s wordt succesvol samengewerkt in de regio, opgaven voor woningbouw raken ook het thema detailhandel.
Vraagt provinciaal beleid om regionale afspraken?
 • De provinciale verordening of het provinciaal beleid vraagt om een regionale detailhandelsvisies of regionale afspraken

Valkuilen

Tips

Aanvullende informatie

Publicatie Succesvolle transitie winkelstructuur door regionale afstemming
Bekijk de korte video over het belang van regionale afstemming.

Door naar de ander fases

Fase 2: Proces inrichten en opgave aanscherpen
Fase 3: Afwegen van keuzes
Fase 4: Komen tot regionale afspraken
Fase 5: Uitvoering van regionale afspraken
Fase 6: Evaluatie en uitvoering

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.