Routekaart fase 2

Terug naar de startpagina

Fase 2: Proces inrichten en opgave aanscherpen

Randvoorwaarden Voorbeelden
Is het afstemmingsproces aan de voorkant helder? Er is een duidelijke planning met te zetten processtappen.
Winkeliers, eigenaren, gemeenteraad en belanghebbenden worden vanaf de start meegenomen in het proces.
Ambtelijke en bestuurlijke rolverdeling is helder, verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.
Verwachtingen en betrokkenheid van  ondernemers en vastgoedeigenaren gedurende het proces en het eindresultaat zijn duidelijk.
Zijn de opgave en het doel voor het maken van regionale afspraken helder? Ontwikkelingen in de detailhandel en de invloed daarvan op de toekomstige regionale detailhandelstructuur worden geobjectiveerd, bijvoorbeeld via toekomstscenario’s of koopstromenonderzoek.
Iedereen hanteert gelijke cijfermatige uitgangspunten, met een eenduidige bron en vergelijkingsmateriaal.
Het is bij iedereen duidelijk voor welk probleem de regionale afspraken een oplossing moet gaan bieden (bijvoorbeeld solitaire supermarktontwikkeling, leegstand, ongewenste perifere detailhandel).
Is er zowel ambtelijk als bestuurlijk voldoende tijd en capaciteit om het proces te begeleiden? De beschikbare capaciteit en tijd per gemeente is helder.
Er liggen afspraken hoe gemeenten met beperkte capaciteit en tijd worden betrokken.
Er wordt een bestuurlijk trekker ingesteld, die ook de eigen agenda open bespreekt.

Valkuilen

Tips

Naslagwerk

Welke thema’s lenen zich bij uitstek voor regionale samenwerking?
Afspraken over de gewenste regionale detailhandelsstructuur waaronder:

Aanvullende informatie

Lees hier het artikel in Stadszaken.nl over de Leergang Detailhandel in de Metropool Regio Eindhoven.

Door naar de ander fases

Fase 1: Detailhandel op de regionale agenda
Fase 3: Afwegen van keuzes
Fase 4: Komen tot regionale afspraken
Fase 5: Uitvoering van regionale afspraken
Fase 6: Evaluatie en bijsturing

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.