Routekaart fase 5

Terug naar de startpagina

Routekaart bestuurlijke samenwerking detailhandel
Fase 5: Uitvoering van regionale afspraken

Randvoorwaarden Voorbeelden
Zijn de uitvoeringsafspraken duidelijk geformuleerd? De uitvoeringsafspraken zijn concreet en SMART.
De uitvoeringsafspraken zijn geborgd, met inzet van financiële middelen.
Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de afspraken en wat er gebeurt als afspraken niet worden uitgevoerd.
Afspraken worden gemonitord.
Is er een structuur opgezet voor het borgen van de uitvoering? Na de besluitvorming wordt een periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg ingesteld om kennis en ervaringen te delen en de uitvoering te monitoren.
Er wordt een regionale uitvoeringsorganisatie ingesteld zodat de capaciteit voor de uitvoering geborgd blijft.
Er zijn heldere procesafspraken (bijv. in de vorm van een procesboom) gemaakt bij de afweging van nieuwe detailhandelsontwikkelingen.
Er wordt een systeem afgesproken waarbij nieuwe plannen altijd regionaal besproken worden.
Er wordt een onafhankelijke regionale adviescommissie ingesteld met een duidelijk kader bij de afweging van nieuwe initiatieven.
Er is regie vanuit de provincie op de continuering van afspraken.
Is het commitment van stakeholders voldoende? In de uitvoering vindt structureel overleg met de markt plaats.
Markt en overheid trekken samen op en maken gebruik van elkaars expertise en ervaring.


Valkuilen

Tips

Door naar de ander fases

Fase 1: Detailhandel op de regionale agenda
Fase 2: Proces inrichten en opgave aanscherpen
Fase 3: Afwegen van keuzes
Fase 4: Komen tot regionale afspraken
Fase 6: Evaluatie en bijsturing

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.