22 september 2016

Gemeente Echt-Susteren: ‘Commitment is de sleutel voor succes’

De plannen voor een verbeterd winkelgebied lagen er al, maar de uitvoering ervan kwam niet van de grond. De Limburgse gemeente Echt-Susteren schakelde daarom de hulp in van platform De Nieuwe Winkelstraat.

De gemeente Echt-Susteren kent een driehoeksoverleg met vertegenwoordigers van winkeliers, de vastgoedsector en de gemeente. Zij hebben vorig jaar het initiatief genomen om een plan voor het winkelgebied te laten ontwikkelen, want net als in tal van andere winkelcentra gaat het ook in Echt-Susteren niet goed. ‘Een mooi plan, maar het ontbrak ons aan de deskundigheid om het totaalplaatje goed voor ogen te houden en we hadden behoefte aan objectieve sturing’, vertelt medewerker economie Paul Elshout. ‘We zijn op zoek gegaan naar een organisatie die hier ervaring mee heeft en kwamen uit bij platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS).’

Actieve rol
Voor de ondernemers kwam het initiatief om de hulp van DNWS in te schakelen als geroepen. Michel Rieter, franchisehouder van de plaatselijke Hema, is één van de ondernemers die zich al jaren actief inzet voor het lokale winkelgebied. ‘Voor ondernemers is het lastig om hier veel tijd in te steken, vaak ook omdat hun eigen bedrijf onder druk staat. Gelukkig is er gehoor gegeven aan onze noodkreet om veel meer samen op te trekken. Wij zijn winkeliers en geen centrummanagers. De gemeente heeft nu een actievere rol op zich genomen, daar zijn we blij om. Het zijn tenslotte niet alleen de winkeleigenaren die belang hebben bij een goedlopend winkelgebied. Ik hoop dat er nu weer meer ondernemers gaan meedoen. Commitment is de sleutel voor succes. Je moet een bijdrage willen leveren, niet alleen in geld, maar ook in tijd en energie. Wat je uitstraalt en over Echt vertelt is net zo goed belangrijk.’

Eigenwijs
Voor de werksessies met DNWS werden naast de werkgroep nog meer retailers uitgenodigd, ook die uit de sector horeca en cultuur. ‘Dat bleek een schot in de roos,’ aldus Elshout, ‘Er kwamen op de sessie ruim 50 belanghebbenden af. Men moest onder meer een cijfer geven voor de kwaliteit van het winkelgebied. Dat werd een vijf. De samenwerking kreeg een vier. De perceptie liep enorm uiteen. Dan weet je dat er werk aan de winkel is en het tijd wordt voor een goede dialoog.’ Volgens Rieter helpt de aanwezigheid van een externe adviseur. ‘Als je te maken hebt met verschillende partijen dan verschillen ook de visies. Ondernemers zijn van nature eigenwijs. Niet omdat ze per se dwars willen liggen, maar omdat ze vaak een uitgesproken mening hebben en kijken naar het belang van hun eigen winkel. Iemand van buitenaf kan het overleg beter aansturen en ook diegenen aan het woord laten die normaliter niet zo snel van zich laten horen.’

Compact centrum
De scan van DNWS brengt op basis van cijfers en feiten de situatie in kaart. ‘In Echt-Susteren is leegstand een probleem in combinatie met het feit dat de winkelgebieden te ver uit elkaar liggen’, vertelt Elshout. ‘Het doel is nu om toe te werken naar een compact centrum.’ Dat centrum moet een herkenbare identiteit krijgen. Rieter: ’Met producten is het tegenwoordig moeilijk om uniek te zijn. Je moet als centrum de mensen een reden bieden om bij te komen kopen.’ Elshout somt de sterke punten van Echt-Susteren op: ‘Kenmerkend zijn de gezelligheid, gemoedelijkheid en vertrouwdheid. Persoonlijke service en gemak zijn onderscheidende factoren. Een groot pluspunt is het parkeren: dat is goed geregeld en gratis. Bovendien is alles hier te vinden. Met een goede mix van winkels en aanbod blijf je aantrekkelijk, want mensen willen iets te kiezen hebben.’

Stuurman
Normaal gesproken gaan de betrokken partijen aan het einde van het DNWS-traject zelf verder met het actieplan, maar in Echt-Susteren was er de behoefte om ook voor de vervolgstappen nog een beroep te doen op de expertise van DNWS. ‘Er is een gezamenlijk actieplan opgesteld waarin de noodzaak van een financiële- en samenwerkingsstructuur staat benoemd’, licht Elshout het vervolg toe. ‘We gaan nu eerst op zoek naar een stuurman die de regie moet gaan voeren, en naar partijen die daar actief bij gaan helpen. Als je een duidelijke koers hebt en je menskracht en middelen hebt georganiseerd, dan kun je echt aan de slag.’ Rieter vindt het vooral belangrijk dat er continuïteit is. ‘Zodat iedereen ook op langere termijn een gezonde boterham kan verdienen, zowel winkels als vastgoed.’

Tips
Elshout geeft andere winkelgebieden die aan de slag willen twee tips mee: ‘Probeer niet alles zelf te doen, maar schakel externe deskundigen in als je de kennis zelf niet in huis hebt. Wil je succesvol zijn in toekomst, zorg dan voor een goed proces dat je met elkaar doormaakt. Dan ontstaat er van beneden af draagvlak en is de kans op succes groter.’ Rieter voegt daar aan toe dat er voor de oplossingen ook sociaal gezien draagvlak moet zijn. ‘Anders gaat het plan niet werken.’

Meer weten? Contactpersoon gemeente Echt-Susteren: de heer Paul Elshout. E-mailadres: P.Elshout@echt-susteren.nl
Kijk voor meer informatie over DNWS-in-actie-traject op de site van Platform De Nieuwe Winkelstraat.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.