17 november 2016

Impulsteam helpt provincies met RetailDeal

Op 5 oktober jl. tekenden 12 provincies een RetailDeal. De intentie om aan regionale afstemming van het detailhandelsbeleid te werken is er, maar nu komt het aan op de concrete uitvoering van de deals. Dat kan soms lastig zijn. Het retail impulsteam gaat provincies daarom helpen.

Het retail impulsteam gaat één op één gesprekken voeren met provincies. Het impulsteam inventariseert per provincie wat er op operationeel niveau leeft en speelt. Er wordt een heldere analyse gemaakt van de situatie en gekeken naar de wijze waarop het impulsteam provincies bij de uitvoering van de RetailDeal kan ondersteunen. Alle opgedane kennis wordt uiteindelijk ingebracht tijdens een gezamenlijke verdiepingsessie met de provincie en RetailDeal-gemeenten. Deze bijeenkomst vormt de katalysator  om effectief aan de slag te gaan.
De eerste verkennende gesprekken met provincies worden nu gevoerd. Noord-Brabant en Gelderland hebben al inzicht gegeven in hun actuele detailhandelsbeleid en de vragen waar ze mee zitten.

Best practice Achterhoek
Sinds 4 jaar is er bij provincie Gelderland extra aandacht voor retail. De provincie heeft in co-creatie beleid gemaakt voor binnensteden en detailhandel en dat opgenomen in de omgevingsvisie en de verordening, bijvoorbeeld t.a.v. PDV.
Regionale afspraken zijn niet verplicht gesteld, maar worden wel bevorderd. De regioafbakening is in Gelderland in principe scherp. Niet alle regio’s pakken detailhandel even actief op, blijkt uit het gesprek. Niet overal wordt dezelfde urgentie ervaren, maar er zijn ook positieve geluiden. Als best practice wordt de Achterhoek genoemd. Overal worden afspraken gemaakt, maar alleen in de Achterhoek is sprake van afstemming in de zin van dat ook de pijn wordt verdeeld.

Populariteitsprijs
De provincie is er klaar voor om steviger regie te gaan voeren op regionaal vlak en accepteert daarbij dat dat niet altijd de populariteitsprijs op zal leveren. Gelderland loopt nu aan tegen de vraag hoe die regierol het beste uitgeoefend kan worden, welke instrumenten daarvoor beschikbaar zijn en welke voor de provincie het beste werken. Het retail impulsteam gaat de provincie hierbij helpen. Net als bij de vraag hoe je een gecreëerde community het beste kunt onderhouden en hoe retailinnovatie op gebiedsniveau inzet kan worden. De kennis die het retail impulsteam opdoet tijdens alle sessies zal ook weer worden gedeeld met andere provincies en gemeenten.

Bekijk hier de inhoud van de provinciale RetailDeals.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.