22 september 2016

Interview: Jos van Bree

‘Het klinkt als een open deur, maar samenwerken loont echt.’

De Helmondse wethouder Jos van Bree zit namens G32 en VGN in de stuurgroep RetailAgenda en is onder meer verantwoordelijk voor de RetailDeals. Hij hoopt dat gemeenten straks veel kennis gaan delen en via best practices van elkaar gaan leren.

‘De G32 is een van de partijen die een financiële bijdrage levert aan de impulsaanpak van de Retailagenda. Minister Kamp steekt zijn nek uit door mensen en middelen ter beschikking te stellen, dan moeten provincies en gemeenten dat ook doen. Een van de eerste concrete resultaten van de impulsaanpak is dat alle provincies een RetailDeal gaan tekenen. Daar ben ik blij om, want er gaat een belangrijk signaal vanuit: dat je bereid bent samen aan de slag te gaan. ’

Checklist
‘Dat geldt ook voor gemeenten. Er wordt mij regelmatig gevraagd wat ze van een RetailDeal kunnen verwachten. Ik geef dan aan dat het vooral een stimulans is om met andere partijen aan de binnenstad te gaan werken. Je krijgt daar ondersteuning bij, maar je moet het zelf doen. Toen de gemeente Helmond een RetailDeal sloot, was dat vooral een moment van bewustwording. Wat in de Retailagenda aan onderwerpen staat, hebben we als een soort checklist doorvertaald naar ons centrumperspectief. We willen minder leegstand, meer bezoekers en de binnenstad weer interessant maken voor de Helmonders zelf. We zetten in op een centrum om in te wonen, zodat je meer levendigheid krijgt. En, het centrum moet de ontmoetingsplek van de stad worden. De invulling van de openbare ruimte is al goed, maar mag daarom nog meer onderscheidend zijn. Het uiteindelijke doel is om werkgelegenheid te creëren, dat is waar het allemaal om draait.’

Buddytrajecten
‘Bewoners en ondernemers mochten meepraten over de plannen. Daar is massaal op gereageerd. Er kwamen ook een aantal verrassende nieuwe ideeën uit, bijvoorbeeld over de rol van ons kanaal en kasteel in het centrum. De komende maanden wordt over het project besloten. In het plan staat een aantal speerpunten benoemd. Zo moet Helmond een ondernemend centrum zijn, dat willen we maximaal gaan faciliteren. We doen mee aan pilots om dat te onderzoeken. We willen het ondernemerschap verder versterken d.m.v. stages en buddytrajecten voor ondernemers. Een ander punt is de regeling die het voor ondernemers mogelijk maakt om zich te transformeren of verplaatsen. Daarnaast gaan we stevig inzetten op acquisitie gericht op het verbeteren van het aanbod. Met Rituals hebben we nu bijvoorbeeld een kwalitatief hoogwaardig winkelconcept binnen gehaald. En we willen maximaal inzetten op minder regels, minder lasten, daarom participeren we in de pilot “Verlichte regels winkelgebieden.”’

Open deur
‘Het is essentieel bij de realisatie van dit soort plannen dat de samenwerking tussen alle stakeholders goed is. Helmond Marketing ondersteunt ons daar bij door het centrum management te doen. Het klinkt misschien als open deur, maar samenwerken loont echt.’

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.